Doorrekening 2019

Zei u DC2019? D staat voor doorrekening en C voor ‘chiffrage’ in 2019. Dit jaar trekken de Belgen weer naar de stembus. Voor de eerste keer hebben de dertien partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers een lijst van 3 tot 5 prioriteiten uit hun verkiezingsprogramma’s voorgelegd aan het Federaal Planbureau (FPB). Elke prioriteit kan verschillende maatregelen omvatten. Het is de taak van het FPB om de budgettaire impuls van die maatregelen en de impact ervan op een reeks sleutelindicatoren te analyseren. De maatregelen en de resultaten van de doorrekening worden op deze website voorgesteld.

Verdergaan in het Nederlands

Chiffrage 2019

Vous avez dit DC2019 ? D pour doorrekening et C pour chiffrage en 2019. Cette année, la Belgique a rendez-vous avec les urnes. Pour la première fois, les treize partis représentés à la Chambre des représentants ont soumis au Bureau fédéral du Plan (BFP) une liste de 3 à 5 priorités, déclinées en plusieurs mesures, qui sont tirées de leur programme électoral. Il revient au BFP d’analyser leurs conséquences budgétaires et leur impact sur une série d’indicateurs clés. Les mesures et résultats du chiffrage sont présentés sur ce site.
 
 

Poursuivre en français