Het Federaal Planbureau start de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (01/02/2019)

Het Federaal Planbureau start de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de 13 politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze politieke partijen hadden tot 31 januari de tijd om 3 tot 5 prioriteiten uit hun verkiezingsprogramma in te zenden, waarbij elke prioriteit meerdere maatregelen kan bevatten. Alle betrokken politieke partijen zonden tijdig hun prioriteitenlijst in. Het FPB ontving gemiddeld een 30-tal maatregelen per politieke partij, quasi steeds verdeeld over 5 prioriteiten.

Het Federaal Planbureau heeft nu 40 dagen om aan elke politieke partij een ontwerp van doorrekening van hun prioriteitenlijst te bezorgen. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de impact van deze maatregelen op de overheidsfinanciën, tewerkstelling, koopkracht van bevolkingsgroepen, sociale bescherming, mobiliteit en energie. De politieke partijen hebben daarna 30 dagen om op basis van deze resultaten eventueel bepaalde maatregelen bij te sturen. Gedurende de doorrekening zullen de uitwisselingen met de politieke partijen strikt vertrouwelijk zijn. Het Federaal Planbureau zal dus niet communiceren over tussentijdse resultaten. Het Federaal Planbureau publiceert de resultaten van de doorrekening op 26 april 2019.