Zei u DC2019? D staat voor doorrekening en C voor ‘chiffrage’ in 2019. Dit jaar trekken de Belgen weer naar de stembus. Voor de eerste keer hebben de dertien partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers een lijst van 3 tot 5 prioriteiten uit hun verkiezingsprogramma’s voorgelegd aan het Federaal Planbureau (FPB). Elke prioriteit kan verschillende maatregelen omvatten. Het is de taak van het FPB om de budgettaire impuls van die maatregelen en de impact ervan op een reeks sleutelindicatoren te analyseren. De maatregelen en de resultaten van de doorrekening worden op deze website voorgesteld.

Over DC2019

Het Federaal Planbureau kreeg in 2014 een nieuwe opdracht: de doorrekening van prioritaire maatregelen van verkiezingsprogramma’s bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers

Meer...

Maatregelen

De dertien politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben bij het Federaal Planbureau een prioriteitenlijst ingediend met een reeks maatregelen die ter doorrekening worden voorgelegd.

Meer...

Resultaten

De doorrekening geeft een raming van de impact van de maatregelen die zijn voorgesteld door elke partij op een reeks sleutelindicatoren, zoals de economische groei, de overheidsfinanciën, de werkgelegenheid, de koopkracht, de mobiliteit en het elektriciteitssysteem.

Meer...
0
0
0
0