De doorrekening geeft een raming van de impact van de maatregelen die zijn voorgesteld door elke partij op een reeks sleutelindicatoren, zoals de economische groei, de overheidsfinanciën, de werkgelegenheid, de koopkracht, de mobiliteit en het elektriciteitssysteem.

Selecteer één of meerdere partijen aan de hand van de onderstaande knoppen om de impact van hun maatregelen te ontdekken

Voorstelling

Om de impact te berekenen, vertrekken we van een referentiescenario, d.w.z. een scenario dat de voorgestelde maatregelen niet bevat, en een alternatief scenario dat de maatregelen wel bevat. De impact van de maatregel(en) stemt overeen met het verschil tussen de resultaten van de twee scenario’s.

Naargelang de maatregel kunnen verschillende effecten worden opgespoord, die worden berekend met één of meerdere modellen:

  • De macro-economische impact op korte-middellange termijn op het bruto binnenlands product en de componenten ervan, de prijzen en inkomens, de werkgelegenheid, de werkloosheid en de overheidsfinanciën,
  • De macro-economische impact op lange termijn van de structurele maatregelen in de domeinen van onderzoek en ontwikkeling en overheidsinvesteringen,
  • De rechtstreekse impact van de maatregelen op de verdeling van het beschikbaar inkomen van de huishoudens, voorgesteld volgens inkomensdeciel of de gezinskenmerken,
  • De rechtstreekse impact op de financiële werkprikkel, d.w.z. de verandering in het beschikbaar inkomen bij de overgang van niet-werken naar voltijds werken,
  • De rechtstreekse herverdelende effecten van de prijsmaatregelen, voorgesteld volgens inkomenskwartiel of gezinssamenstelling,
  • De impact op middellange termijn van de maatregelen in de transportsector op het verkeer, het milieu en het welzijn,
  • De impact op lange termijn van de maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem op de bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en de betaalbaarheid.

De resultaten worden niet per individuele maatregel voorgesteld, maar voor alle maatregelen van de partij die samen in een model werden ingevoerd in functie van het gebruikte model. Die resultaten worden weergegeven in de vorm van tabellen of figuren. Gezien bepaalde door de politieke partijen voorgestelde maatregelen wegens technische redenen niet binnen de doorrekening konden worden meegenomen, kan het onderzochte scenario in bepaalde gevallen onevenwichtiger lijken dan wat door de politieke partij beoogd werd.

Impact op korte-middellange termijn op het geheel van indicatoren

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
20202021202220232024
Bbp en zijn componenten
Bbp
cdH+0,30%+0,42%+0,52%+0,56%+0,60%
CD&V+0,11%+0,23%+0,36%+0,48%+0,59%
DéFI+0,13%+0,25%+0,45%+0,64%+0,85%
Ecolo+0,17%+0,16%+0,15%+0,14%+0,11%
Groen+0,41%+0,41%+0,44%+0,44%+0,39%
MR+0,05%+0,17%+0,34%+0,52%+0,71%
N-VA-0,03%-0,07%-0,10%-0,10%-0,13%
Open Vld+0,19%+0,40%+0,50%+0,54%+0,54%
PP+0,13%+0,39%+0,53%+0,59%+0,61%
PS+0,35%+0,45%+0,47%+0,45%+0,42%
PVDA-PTB+0,02%+0,03%+0,03%+0,03%+0,03%
sp.a+0,22%+0,34%+0,40%+0,40%+0,38%
VB+0,73%+1,07%+1,23%+1,28%+1,29%
Consumptieve bestedingen van de particulieren
cdH+0,05%+0,10%+0,13%+0,14%+0,13%
CD&V+0,11%+0,22%+0,39%+0,58%+0,77%
DéFI+0,47%+0,77%+1,54%+2,04%+2,83%
Ecolo-0,07%-0,20%-0,36%-0,56%-0,81%
Groen-0,04%-0,09%-0,03%-0,06%-0,10%
MR+0,21%+0,60%+1,10%+1,68%+2,32%
N-VA+0,00%+0,01%+0,01%+0,02%-0,01%
Open Vld+0,70%+1,16%+1,43%+1,59%+1,69%
PP+0,77%+1,30%+1,60%+1,76%+1,84%
PS+0,56%+0,86%+1,05%+1,13%+1,14%
PVDA-PTB+0,02%+0,02%+0,03%+0,03%+0,04%
sp.a+0,34%+0,61%+0,75%+0,83%+0,84%
VB+1,25%+1,97%+2,38%+2,61%+2,76%
Overheidsconsumptie
cdH+0,22%+0,36%+0,52%+0,70%+0,88%
CD&V+0,16%+0,38%+0,58%+0,79%+1,01%
DéFI+0,07%+0,07%+0,08%+0,08%+0,09%
Ecolo+0,04%+0,09%+0,15%+0,21%+0,29%
Groen+0,15%+0,23%+0,30%+0,38%+0,41%
MR-0,00%-0,00%-0,00%-0,00%-0,00%
N-VA-0,16%-0,46%-0,71%-1,02%-1,27%
Open Vld+0,08%+0,11%+0,06%+0,11%+0,03%
PP-0,41%-0,42%-0,40%-0,38%-0,36%
PS+0,30%+0,36%+0,39%+0,41%+0,43%
PVDA-PTB+0,00%+0,02%+0,03%+0,05%+0,06%
sp.a+0,08%-0,02%-0,07%-0,20%-0,34%
VB+1,22%+1,31%+1,36%+1,40%+1,43%
Investeringen
cdH+2,09%+2,88%+3,59%+3,78%+3,97%
CD&V+0,50%+1,00%+1,47%+1,88%+2,25%
DéFI+0,09%+0,43%+0,67%+1,15%+1,44%
Ecolo+1,58%+1,76%+2,05%+2,24%+2,44%
Groen+3,27%+3,45%+3,53%+3,52%+3,26%
MR+0,04%+0,24%+0,55%+0,88%+1,25%
N-VA-0,01%-0,05%-0,05%-0,04%-0,07%
Open Vld+0,18%+0,75%+0,97%+1,07%+1,11%
PP+0,25%+0,83%+1,11%+1,22%+1,29%
PS+1,15%+1,44%+1,57%+1,57%+1,52%
PVDA-PTB+0,02%+0,03%+0,03%+0,04%+0,04%
sp.a+0,88%+1,04%+1,18%+1,16%+1,12%
VB+1,75%+2,65%+3,01%+3,12%+3,18%
Uitvoer
cdH-0,00%+0,01%+0,01%+0,01%+0,01%
CD&V+0,00%+0,01%+0,01%+0,01%+0,02%
DéFI-0,00%+0,02%+0,04%+0,08%+0,10%
Ecolo-0,01%-0,01%-0,02%-0,02%-0,02%
Groen-0,01%-0,05%-0,05%-0,05%-0,05%
MR+0,00%+0,02%+0,04%+0,07%+0,10%
N-VA+0,00%+0,00%+0,02%+0,05%+0,07%
Open Vld+0,00%+0,05%+0,08%+0,09%+0,09%
PP-0,00%+0,07%+0,12%+0,15%+0,15%
PS+0,03%+0,04%+0,01%-0,02%-0,04%
PVDA-PTB+0,01%+0,02%+0,01%+0,01%+0,01%
sp.a+0,02%+0,08%+0,12%+0,12%+0,14%
VB+0,03%+0,11%+0,17%+0,18%+0,16%
Invoer
cdH+0,32%+0,47%+0,61%+0,66%+0,70%
CD&V+0,12%+0,24%+0,37%+0,51%+0,64%
DéFI+0,17%+0,31%+0,59%+0,81%+1,11%
Ecolo+0,20%+0,20%+0,20%+0,18%+0,14%
Groen+0,43%+0,44%+0,48%+0,48%+0,43%
MR+0,07%+0,22%+0,43%+0,66%+0,91%
N-VA-0,01%-0,04%-0,06%-0,09%-0,13%
Open Vld+0,26%+0,49%+0,60%+0,67%+0,71%
PP+0,25%+0,49%+0,62%+0,69%+0,72%
PS+0,35%+0,51%+0,59%+0,62%+0,62%
PVDA-PTB+0,01%+0,01%+0,01%+0,02%+0,02%
sp.a+0,23%+0,32%+0,39%+0,40%+0,39%
VB+0,72%+1,09%+1,28%+1,38%+1,44%
Prijzen en inkomens
Consumptieprijsindex
cdH-0,07%-0,08%-0,07%-0,04%-0,02%
CD&V-0,01%+0,07%+0,07%+0,07%+0,09%
DéFI+0,01%-0,05%-0,09%-0,21%-0,28%
Ecolo+0,02%+0,04%+0,06%+0,08%+0,10%
Groen+0,16%+0,32%+0,34%+0,43%+0,53%
MR-0,00%-0,04%-0,11%-0,20%-0,30%
N-VA-0,01%-0,02%-0,06%-0,18%-0,25%
Open Vld+0,01%-0,12%-0,22%-0,26%-0,27%
PP+0,09%-0,11%-0,30%-0,42%-0,48%
PS-0,63%-0,64%-0,56%-0,47%-0,38%
PVDA-PTB-0,24%-0,25%-0,25%-0,24%-0,24%
sp.a-0,74%-1,03%-1,29%-1,45%-1,61%
VB-0,49%-0,74%-0,92%-0,98%-0,97%
Nominale uurloonkosten (ondernemingen)
cdH-0,46%-0,69%-0,77%-0,94%-1,17%
CD&V-0,01%-0,01%-0,09%-0,15%-0,18%
DéFI+0,04%-0,45%-0,69%-1,68%-2,24%
Ecolo+0,15%+0,25%+0,36%+0,41%+0,43%
Groen-0,01%+0,24%+0,02%-0,16%-0,30%
MR+0,01%-0,32%-0,87%-1,50%-2,24%
N-VA-0,04%-0,10%-0,42%-1,32%-1,69%
Open Vld+0,06%-0,96%-1,65%-1,92%-2,03%
PP-0,58%-2,73%-4,46%-5,63%-6,53%
PS-0,74%-0,64%-0,09%+0,40%+0,76%
PVDA-PTB-0,35%-0,34%-0,27%-0,22%-0,20%
sp.a-0,89%-2,45%-3,70%-4,37%-5,12%
VB-0,38%-2,25%-3,40%-3,82%-3,95%
Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren
cdH+0,22%+0,20%+0,22%+0,18%+0,13%
CD&V+0,31%+0,48%+0,74%+0,97%+1,20%
DéFI+1,38%+1,37%+3,08%+3,05%+4,50%
Ecolo-0,25%-0,44%-0,66%-0,95%-1,31%
Groen+0,06%-0,08%+0,11%-0,04%-0,14%
MR+0,59%+1,34%+2,08%+2,83%+3,63%
N-VA+0,01%+0,03%-0,00%-0,04%-0,09%
Open Vld+2,05%+2,04%+2,00%+2,00%+2,00%
PP+2,26%+2,28%+2,19%+2,15%+2,10%
PS+1,48%+1,53%+1,52%+1,40%+1,25%
PVDA-PTB+0,04%+0,02%+0,03%+0,04%+0,04%
sp.a+0,87%+1,10%+1,00%+0,97%+0,80%
VB+3,52%+3,34%+3,24%+3,22%+3,22%
Werkgelegenheid en werkloosheid
Werkgelegenheid
cdH+12700+21050+27980+33740+39650
CD&V+6210+13010+20500+28030+35540
DéFI+2860+9820+18300+33700+48930
Ecolo+1370+630-480-1490-2440
Groen+10530+13240+17830+21430+24210
MR+1040+9880+19600+32370+47870
N-VA+210+120+2110+10130+15550
Open Vld+2730+15910+28730+37420+42860
PP+340+17300+36160+50660+60480
PS+16370+21400+19770+15660+11220
PVDA-PTB+3180+4390+4370+4090+3870
sp.a+9610+29660+50750+66800+81260
VB+25620+51930+75740+91270+100570
Werkgelegenheidsgraad
cdH+0,19pp+0,31pp+0,41pp+0,49pp+0,58pp
CD&V+0,09pp+0,19pp+0,30pp+0,41pp+0,52pp
DéFI+0,04pp+0,14pp+0,27pp+0,49pp+0,72pp
Ecolo+0,02pp+0,01pp-0,01pp-0,02pp-0,04pp
Groen+0,15pp+0,19pp+0,26pp+0,31pp+0,35pp
MR+0,02pp+0,14pp+0,29pp+0,47pp+0,70pp
N-VA+0,00pp+0,00pp+0,03pp+0,15pp+0,23pp
Open Vld+0,04pp+0,23pp+0,42pp+0,55pp+0,63pp
PP+0,00pp+0,25pp+0,53pp+0,74pp+0,89pp
PS+0,24pp+0,31pp+0,29pp+0,23pp+0,16pp
PVDA-PTB+0,05pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp
sp.a+0,14pp+0,43pp+0,74pp+0,98pp+1,19pp
VB+0,37pp+0,76pp+1,11pp+1,33pp+1,47pp
Werkloosheidsgraad
cdH-0,23pp-0,39pp-0,51pp-0,62pp-0,73pp
CD&V-0,11pp-0,23pp-0,37pp-0,50pp-0,63pp
DéFI-0,05pp-0,18pp-0,34pp-0,62pp-0,90pp
Ecolo-0,03pp-0,01pp+0,01pp+0,03pp+0,04pp
Groen-0,19pp-0,24pp-0,23pp-0,24pp-0,24pp
MR-0,02pp-0,16pp-0,30pp-0,49pp-0,75pp
N-VA+0,05pp-0,54pp-0,48pp-0,55pp-0,59pp
Open Vld-0,05pp-0,29pp-0,52pp-0,67pp-0,77pp
PP-0,01pp-0,32pp-0,66pp-0,93pp-1,11pp
PS-0,45pp-0,71pp-0,86pp-0,97pp-0,94pp
PVDA-PTB-0,06pp-0,08pp-0,08pp-0,07pp-0,07pp
sp.a-0,25pp-0,67pp-1,09pp-1,44pp-1,70pp
VB-0,85pp-1,32pp-1,75pp-2,03pp-2,18pp
Overheidsfinanciën
Vorderingensaldo van de overheid
cdH-0,22pp-0,29pp-0,38pp-0,41pp-0,46pp
CD&V-0,22pp-0,32pp-0,50pp-0,67pp-0,82pp
DéFI-0,70pp-0,67pp-1,54pp-1,53pp-2,30pp
Ecolo+0,01pp+0,05pp+0,09pp+0,16pp+0,26pp
Groen+0,19pp+0,29pp+0,07pp+0,10pp+0,10pp
MR-0,30pp-0,68pp-1,07pp-1,46pp-1,89pp
N-VA+0,01pp+0,03pp+0,04pp+0,00pp+0,04pp
Open Vld-1,10pp-1,10pp-1,08pp-1,08pp-1,09pp
PP-1,18pp-1,25pp-1,26pp-1,27pp-1,27pp
PS-0,87pp-0,78pp-0,68pp-0,57pp-0,49pp
PVDA-PTB+0,02pp+0,05pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp
sp.a-0,31pp-0,39pp-0,29pp-0,25pp-0,18pp
VB-2,02pp-1,92pp-1,89pp-1,87pp-1,90pp
Overheidsschuld
cdH+0,04pp+0,24pp+0,50pp+0,83pp+1,19pp
CD&V+0,12pp+0,28pp+0,67pp+1,21pp+1,89pp
DéFI+0,56pp+1,17pp+2,52pp+3,95pp+6,03pp
Ecolo-0,22pp-0,27pp-0,39pp-0,55pp-0,79pp
Groen-0,61pp-0,99pp-0,92pp-1,03pp-1,11pp
MR+0,25pp+0,86pp+1,84pp+3,18pp+4,92pp
N-VA+0,03pp+0,07pp+0,11pp+0,27pp+0,35pp
Open Vld+0,98pp+2,01pp+3,07pp+4,06pp+5,03pp
PP+0,94pp+2,18pp+3,47pp+4,69pp+5,86pp
PS+0,90pp+1,55pp+2,03pp+2,43pp+2,78pp
PVDA-PTB+0,17pp+0,14pp+0,07pp-0,00pp-0,07pp
sp.a+0,70pp+1,46pp+2,07pp+2,54pp+2,95pp
VB+1,74pp+3,61pp+5,42pp+7,08pp+8,70pp

ppProcentpunt

Impact op korte-middellange termijn op het bbp en zijn componenten

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
20202021202220232024
Bbp
cdH+0,30%+0,42%+0,52%+0,56%+0,60%
CD&V+0,11%+0,23%+0,36%+0,48%+0,59%
DéFI+0,13%+0,25%+0,45%+0,64%+0,85%
Ecolo+0,17%+0,16%+0,15%+0,14%+0,11%
Groen+0,41%+0,41%+0,44%+0,44%+0,39%
MR+0,05%+0,17%+0,34%+0,52%+0,71%
N-VA-0,03%-0,07%-0,10%-0,10%-0,13%
Open Vld+0,19%+0,40%+0,50%+0,54%+0,54%
PP+0,13%+0,39%+0,53%+0,59%+0,61%
PS+0,35%+0,45%+0,47%+0,45%+0,42%
PVDA-PTB+0,02%+0,03%+0,03%+0,03%+0,03%
sp.a+0,22%+0,34%+0,40%+0,40%+0,38%
VB+0,73%+1,07%+1,23%+1,28%+1,29%
Consumptieve bestedingen van de particulieren
cdH+0,05%+0,10%+0,13%+0,14%+0,13%
CD&V+0,11%+0,22%+0,39%+0,58%+0,77%
DéFI+0,47%+0,77%+1,54%+2,04%+2,83%
Ecolo-0,07%-0,20%-0,36%-0,56%-0,81%
Groen-0,04%-0,09%-0,03%-0,06%-0,10%
MR+0,21%+0,60%+1,10%+1,68%+2,32%
N-VA+0,00%+0,01%+0,01%+0,02%-0,01%
Open Vld+0,70%+1,16%+1,43%+1,59%+1,69%
PP+0,77%+1,30%+1,60%+1,76%+1,84%
PS+0,56%+0,86%+1,05%+1,13%+1,14%
PVDA-PTB+0,02%+0,02%+0,03%+0,03%+0,04%
sp.a+0,34%+0,61%+0,75%+0,83%+0,84%
VB+1,25%+1,97%+2,38%+2,61%+2,76%
Overheidsconsumptie
cdH+0,22%+0,36%+0,52%+0,70%+0,88%
CD&V+0,16%+0,38%+0,58%+0,79%+1,01%
DéFI+0,07%+0,07%+0,08%+0,08%+0,09%
Ecolo+0,04%+0,09%+0,15%+0,21%+0,29%
Groen+0,15%+0,23%+0,30%+0,38%+0,41%
MR-0,00%-0,00%-0,00%-0,00%-0,00%
N-VA-0,16%-0,46%-0,71%-1,02%-1,27%
Open Vld+0,08%+0,11%+0,06%+0,11%+0,03%
PP-0,41%-0,42%-0,40%-0,38%-0,36%
PS+0,30%+0,36%+0,39%+0,41%+0,43%
PVDA-PTB+0,00%+0,02%+0,03%+0,05%+0,06%
sp.a+0,08%-0,02%-0,07%-0,20%-0,34%
VB+1,22%+1,31%+1,36%+1,40%+1,43%
Investeringen
cdH+2,09%+2,88%+3,59%+3,78%+3,97%
CD&V+0,50%+1,00%+1,47%+1,88%+2,25%
DéFI+0,09%+0,43%+0,67%+1,15%+1,44%
Ecolo+1,58%+1,76%+2,05%+2,24%+2,44%
Groen+3,27%+3,45%+3,53%+3,52%+3,26%
MR+0,04%+0,24%+0,55%+0,88%+1,25%
N-VA-0,01%-0,05%-0,05%-0,04%-0,07%
Open Vld+0,18%+0,75%+0,97%+1,07%+1,11%
PP+0,25%+0,83%+1,11%+1,22%+1,29%
PS+1,15%+1,44%+1,57%+1,57%+1,52%
PVDA-PTB+0,02%+0,03%+0,03%+0,04%+0,04%
sp.a+0,88%+1,04%+1,18%+1,16%+1,12%
VB+1,75%+2,65%+3,01%+3,12%+3,18%
Uitvoer
cdH-0,00%+0,01%+0,01%+0,01%+0,01%
CD&V+0,00%+0,01%+0,01%+0,01%+0,02%
DéFI-0,00%+0,02%+0,04%+0,08%+0,10%
Ecolo-0,01%-0,01%-0,02%-0,02%-0,02%
Groen-0,01%-0,05%-0,05%-0,05%-0,05%
MR+0,00%+0,02%+0,04%+0,07%+0,10%
N-VA+0,00%+0,00%+0,02%+0,05%+0,07%
Open Vld+0,00%+0,05%+0,08%+0,09%+0,09%
PP-0,00%+0,07%+0,12%+0,15%+0,15%
PS+0,03%+0,04%+0,01%-0,02%-0,04%
PVDA-PTB+0,01%+0,02%+0,01%+0,01%+0,01%
sp.a+0,02%+0,08%+0,12%+0,12%+0,14%
VB+0,03%+0,11%+0,17%+0,18%+0,16%
Invoer
cdH+0,32%+0,47%+0,61%+0,66%+0,70%
CD&V+0,12%+0,24%+0,37%+0,51%+0,64%
DéFI+0,17%+0,31%+0,59%+0,81%+1,11%
Ecolo+0,20%+0,20%+0,20%+0,18%+0,14%
Groen+0,43%+0,44%+0,48%+0,48%+0,43%
MR+0,07%+0,22%+0,43%+0,66%+0,91%
N-VA-0,01%-0,04%-0,06%-0,09%-0,13%
Open Vld+0,26%+0,49%+0,60%+0,67%+0,71%
PP+0,25%+0,49%+0,62%+0,69%+0,72%
PS+0,35%+0,51%+0,59%+0,62%+0,62%
PVDA-PTB+0,01%+0,01%+0,01%+0,02%+0,02%
sp.a+0,23%+0,32%+0,39%+0,40%+0,39%
VB+0,72%+1,09%+1,28%+1,38%+1,44%

ppProcentpunt

Impact op korte-middellange termijn op de prijzen en de inkomens

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
20202021202220232024
Consumptieprijsindex
cdH-0,07%-0,08%-0,07%-0,04%-0,02%
CD&V-0,01%+0,07%+0,07%+0,07%+0,09%
DéFI+0,01%-0,05%-0,09%-0,21%-0,28%
Ecolo+0,02%+0,04%+0,06%+0,08%+0,10%
Groen+0,16%+0,32%+0,34%+0,43%+0,53%
MR-0,00%-0,04%-0,11%-0,20%-0,30%
N-VA-0,01%-0,02%-0,06%-0,18%-0,25%
Open Vld+0,01%-0,12%-0,22%-0,26%-0,27%
PP+0,09%-0,11%-0,30%-0,42%-0,48%
PS-0,63%-0,64%-0,56%-0,47%-0,38%
PVDA-PTB-0,24%-0,25%-0,25%-0,24%-0,24%
sp.a-0,74%-1,03%-1,29%-1,45%-1,61%
VB-0,49%-0,74%-0,92%-0,98%-0,97%
Nominale uurloonkosten (ondernemingen)
cdH-0,46%-0,69%-0,77%-0,94%-1,17%
CD&V-0,01%-0,01%-0,09%-0,15%-0,18%
DéFI+0,04%-0,45%-0,69%-1,68%-2,24%
Ecolo+0,15%+0,25%+0,36%+0,41%+0,43%
Groen-0,01%+0,24%+0,02%-0,16%-0,30%
MR+0,01%-0,32%-0,87%-1,50%-2,24%
N-VA-0,04%-0,10%-0,42%-1,32%-1,69%
Open Vld+0,06%-0,96%-1,65%-1,92%-2,03%
PP-0,58%-2,73%-4,46%-5,63%-6,53%
PS-0,74%-0,64%-0,09%+0,40%+0,76%
PVDA-PTB-0,35%-0,34%-0,27%-0,22%-0,20%
sp.a-0,89%-2,45%-3,70%-4,37%-5,12%
VB-0,38%-2,25%-3,40%-3,82%-3,95%
Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren
cdH+0,22%+0,20%+0,22%+0,18%+0,13%
CD&V+0,31%+0,48%+0,74%+0,97%+1,20%
DéFI+1,38%+1,37%+3,08%+3,05%+4,50%
Ecolo-0,25%-0,44%-0,66%-0,95%-1,31%
Groen+0,06%-0,08%+0,11%-0,04%-0,14%
MR+0,59%+1,34%+2,08%+2,83%+3,63%
N-VA+0,01%+0,03%-0,00%-0,04%-0,09%
Open Vld+2,05%+2,04%+2,00%+2,00%+2,00%
PP+2,26%+2,28%+2,19%+2,15%+2,10%
PS+1,48%+1,53%+1,52%+1,40%+1,25%
PVDA-PTB+0,04%+0,02%+0,03%+0,04%+0,04%
sp.a+0,87%+1,10%+1,00%+0,97%+0,80%
VB+3,52%+3,34%+3,24%+3,22%+3,22%

ppProcentpunt

Impact op korte-middellange termijn op de werkgelegenheid en de werkloosheid

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
20202021202220232024
Werkgelegenheid
cdH+12700+21050+27980+33740+39650
CD&V+6210+13010+20500+28030+35540
DéFI+2860+9820+18300+33700+48930
Ecolo+1370+630-480-1490-2440
Groen+10530+13240+17830+21430+24210
MR+1040+9880+19600+32370+47870
N-VA+210+120+2110+10130+15550
Open Vld+2730+15910+28730+37420+42860
PP+340+17300+36160+50660+60480
PS+16370+21400+19770+15660+11220
PVDA-PTB+3180+4390+4370+4090+3870
sp.a+9610+29660+50750+66800+81260
VB+25620+51930+75740+91270+100570
Werkgelegenheidsgraad
cdH+0,19pp+0,31pp+0,41pp+0,49pp+0,58pp
CD&V+0,09pp+0,19pp+0,30pp+0,41pp+0,52pp
DéFI+0,04pp+0,14pp+0,27pp+0,49pp+0,72pp
Ecolo+0,02pp+0,01pp-0,01pp-0,02pp-0,04pp
Groen+0,15pp+0,19pp+0,26pp+0,31pp+0,35pp
MR+0,02pp+0,14pp+0,29pp+0,47pp+0,70pp
N-VA+0,00pp+0,00pp+0,03pp+0,15pp+0,23pp
Open Vld+0,04pp+0,23pp+0,42pp+0,55pp+0,63pp
PP+0,00pp+0,25pp+0,53pp+0,74pp+0,89pp
PS+0,24pp+0,31pp+0,29pp+0,23pp+0,16pp
PVDA-PTB+0,05pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp
sp.a+0,14pp+0,43pp+0,74pp+0,98pp+1,19pp
VB+0,37pp+0,76pp+1,11pp+1,33pp+1,47pp
Werkloosheidsgraad
cdH-0,23pp-0,39pp-0,51pp-0,62pp-0,73pp
CD&V-0,11pp-0,23pp-0,37pp-0,50pp-0,63pp
DéFI-0,05pp-0,18pp-0,34pp-0,62pp-0,90pp
Ecolo-0,03pp-0,01pp+0,01pp+0,03pp+0,04pp
Groen-0,19pp-0,24pp-0,23pp-0,24pp-0,24pp
MR-0,02pp-0,16pp-0,30pp-0,49pp-0,75pp
N-VA+0,05pp-0,54pp-0,48pp-0,55pp-0,59pp
Open Vld-0,05pp-0,29pp-0,52pp-0,67pp-0,77pp
PP-0,01pp-0,32pp-0,66pp-0,93pp-1,11pp
PS-0,45pp-0,71pp-0,86pp-0,97pp-0,94pp
PVDA-PTB-0,06pp-0,08pp-0,08pp-0,07pp-0,07pp
sp.a-0,25pp-0,67pp-1,09pp-1,44pp-1,70pp
VB-0,85pp-1,32pp-1,75pp-2,03pp-2,18pp

ppProcentpunt

Impact op korte-middellange termijn op de overheidsfinanciën

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
20202021202220232024
Vorderingensaldo van de overheid
cdH-0,22pp-0,29pp-0,38pp-0,41pp-0,46pp
CD&V-0,22pp-0,32pp-0,50pp-0,67pp-0,82pp
DéFI-0,70pp-0,67pp-1,54pp-1,53pp-2,30pp
Ecolo+0,01pp+0,05pp+0,09pp+0,16pp+0,26pp
Groen+0,19pp+0,29pp+0,07pp+0,10pp+0,10pp
MR-0,30pp-0,68pp-1,07pp-1,46pp-1,89pp
N-VA+0,01pp+0,03pp+0,04pp+0,00pp+0,04pp
Open Vld-1,10pp-1,10pp-1,08pp-1,08pp-1,09pp
PP-1,18pp-1,25pp-1,26pp-1,27pp-1,27pp
PS-0,87pp-0,78pp-0,68pp-0,57pp-0,49pp
PVDA-PTB+0,02pp+0,05pp+0,06pp+0,06pp+0,06pp
sp.a-0,31pp-0,39pp-0,29pp-0,25pp-0,18pp
VB-2,02pp-1,92pp-1,89pp-1,87pp-1,90pp
Overheidsschuld
cdH+0,04pp+0,24pp+0,50pp+0,83pp+1,19pp
CD&V+0,12pp+0,28pp+0,67pp+1,21pp+1,89pp
DéFI+0,56pp+1,17pp+2,52pp+3,95pp+6,03pp
Ecolo-0,22pp-0,27pp-0,39pp-0,55pp-0,79pp
Groen-0,61pp-0,99pp-0,92pp-1,03pp-1,11pp
MR+0,25pp+0,86pp+1,84pp+3,18pp+4,92pp
N-VA+0,03pp+0,07pp+0,11pp+0,27pp+0,35pp
Open Vld+0,98pp+2,01pp+3,07pp+4,06pp+5,03pp
PP+0,94pp+2,18pp+3,47pp+4,69pp+5,86pp
PS+0,90pp+1,55pp+2,03pp+2,43pp+2,78pp
PVDA-PTB+0,17pp+0,14pp+0,07pp-0,00pp-0,07pp
sp.a+0,70pp+1,46pp+2,07pp+2,54pp+2,95pp
VB+1,74pp+3,61pp+5,42pp+7,08pp+8,70pp

ppProcentpunt

Impact op korte-middellange termijn op het geheel van indicatoren

Bbp en zijn componenten

Bbp

Index 2019 = 100
loading...

Consumptieve bestedingen van de particulieren

Index 2019 = 100
loading...

Overheidsconsumptie

Index 2019 = 100
loading...

Investeringen

Index 2019 = 100
loading...

Prijzen en inkomens

Consumptieprijsindex

Index 2019 = 100
loading...

Nominale uurloonkosten (ondernemingen)

Index 2019 = 100
loading...

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren

Index 2019 = 100
loading...

Werkgelegenheid en werkloosheid

Werkgelegenheid

Aantal personen, in duizendtallen
loading...

Werkgelegenheidsgraad

In %
loading...

Werkloosheidsgraad

In %
loading...

Overheidsfinanciën

Vorderingensaldo van de overheid

% van het bbp
loading...

Overheidsschuld

% van het bbp
loading...

Impact op korte-middellange termijn op het bbp en zijn componenten

Bbp

Index 2019 = 100
loading...

Consumptieve bestedingen van de particulieren

Index 2019 = 100
loading...

Overheidsconsumptie

Index 2019 = 100
loading...

Investeringen

Index 2019 = 100
loading...

Impact op korte-middellange termijn op de prijzen en de inkomens

Consumptieprijsindex

Index 2019 = 100
loading...

Nominale uurloonkosten (ondernemingen)

Index 2019 = 100
loading...

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren

Index 2019 = 100
loading...

Impact op korte-middellange termijn op de werkgelegenheid en de werkloosheid

Werkgelegenheid

Aantal personen, in duizendtallen
loading...

Werkgelegenheidsgraad

In %
loading...

Werkloosheidsgraad

In %
loading...

Impact op korte-middellange termijn op de overheidsfinanciën

Vorderingensaldo van de overheid

% van het bbp
loading...

Overheidsschuld

% van het bbp
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de macro-economische impact van de maatregelen die worden berekend op korte-middellange termijn (tot 2024).

De resultaten worden verkregen aan de hand van het HERMES-model en uitgedrukt ofwel in niveau of index (in de grafieken), ofwel als verschil ten opzichte van het referentiescenario (in de tabellen).

Het referentiescenario verwijst naar de situatie vóór de verrekening van de voorgestelde maatregelen en bestaat uit de ‘Economische vooruitzichten 2019-2024’ die midden februari 2019 door het Federaal Planbureau zijn gepubliceerd. Die vooruitzichten worden opgesteld bij ongewijzigd beleid, d.w.z. dat alleen de besliste beleidsmaatregelen worden opgenomen. 

De resultaten betreffende het vorderingensaldo van de overheid kunnen niet zomaar worden vergeleken met het totaal van de budgettaire impulsen voorgesteld bij de ‘Maatregelen’. In tegenstelling tot deze impulsen houdt de hier opgenomen budgettaire impact rekening met de afgeleide effecten, wordt de impact uitgedrukt in lopende prijzen en wordt hier rekening gehouden met de reële evoluties tussen 2019 en 2024 en eventuele interacties tussen maatregelen.

Meer informatie over het HERMES-model is beschikbaar in de betreffende Working Paper.

Definities

Bbp: Het bruto binnenlands product (bbp) is een indicator van de totale economische activiteit op een bepaald grondgebied, gedurende een bepaalde periode. Het bbp is gelijk aan de som van de binnenlandse finale bestedingen aan goederen en diensten (consumptieve bestedingen en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten. Het bbp wordt uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Consumptieprijsindex: De consumptieprijsindex wordt maandelijks berekend en weerspiegelt de prijsevolutie van de door een gemiddeld gezin geconsumeerde goederen en diensten in België. Er wordt rekening gehouden met de prijsevolutie van honderden producten op tal van plaatsen in België, waarvan een gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van gewichten die afgeleid worden uit het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieve bestedingen van de particulieren: Het betreft de consumptieve bestedingen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) ten behoeve van huishoudens in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Investeringen: De totale investeringen omvatten de investeringen van de huishoudens, van de ondernemingen en van de overheid in volume. De investeringen van de huishoudens zijn uitsluitend investeringen in woongebouwen (nieuwbouw en renovatie). De investeringen van de ondernemingen en van de overheid zijn onder meer de investeringen in uitrusting, infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, gebouwen, software, enz. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Invoer: Invoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Nominale uurloonkosten (ondernemingen): De nominale loonkosten van de sector van de ondernemingen (marktbedrijfstakken) zijn gelijk aan de brutolonen vermeerderd met de werkgeversbijdragen. Het betreft de uurloonkosten, m.a.w. de loonkosten per gepresteerd uur in euro.

Overheidsconsumptie: De consumptieve bestedingen van de overheid in volume omvatten in hoofdzaak de lonen van de ambtenaren, de netto-aankoop van goederen en diensten van de overheid, de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de overheidssector en de afschrijving van overheidskapitaal. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Overheidsschuld: Het betreft de geconsolideerde bruto-schuld van de gezamenlijke overheid, uitgedrukt in % van het bbp.

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren: Het reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) ten behoeve van de huishoudens wordt berekend door het nominaal beschikbaar inkomen te corrigeren voor inflatie.

Uitvoer: Uitvoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Vorderingensaldo van de overheid: Het betreft het netto vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gezamenlijke overheid, uitgedrukt in % van het bbp.

Werkgelegenheid: De binnenlandse werkgelegenheid (uitgedrukt in aantal personen) is samengesteld uit werknemers en zelfstandigen. De werkgelegenheid is hier gedefinieerd volgens het concept van de nationale rekeningen (die gebaseerd zijn op administratieve gegevens) en dus niet volgens de enquête naar de arbeidskrachten (EAK).

Werkgelegenheidsgraad: De werkgelegenheidsgraad wordt, volgens de Europa 2020-strategie (EU 2020), gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar die in België wonen enerzijds en het totaal aantal 20-64-jarigen die in België wonen anderzijds. Het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar is afkomstig van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) en wordt gedefinieerd als alle personen die, in de loop van de referentieweek van de enquête, minstens één uur tegen verloning hebben gewerkt.

Werkloosheidsgraad: De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. Het aantal werklozen volgens de FPB-definitie wordt berekend op basis van administratieve gegevens, wat het zijn exhaustief karakter verleent. Het omvat alle personen (15 jaar en ouder) die als werkzoekende zijn ingeschreven bij de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling (Actiris in Brussel, Forem in Wallonië, VDAB in Vlaanderen en ADG in de Duitstalige Gemeenschap), alsook de “oudere uitkeringsgerechtigde volledig werklozen” die vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende. De beroepsbevolking volgens de FPB-definitie omvat alle werkenden en werklozen (15 jaar en ouder).

Definities

Bbp: Het bruto binnenlands product (bbp) is een indicator van de totale economische activiteit op een bepaald grondgebied, gedurende een bepaalde periode. Het bbp is gelijk aan de som van de binnenlandse finale bestedingen aan goederen en diensten (consumptieve bestedingen en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten. Het bbp wordt uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Consumptieve bestedingen van de particulieren: Het betreft de consumptieve bestedingen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) ten behoeve van huishoudens in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Investeringen: De totale investeringen omvatten de investeringen van de huishoudens, van de ondernemingen en van de overheid in volume. De investeringen van de huishoudens zijn uitsluitend investeringen in woongebouwen (nieuwbouw en renovatie). De investeringen van de ondernemingen en van de overheid zijn onder meer de investeringen in uitrusting, infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, gebouwen, software, enz. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Invoer: Invoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Overheidsconsumptie: De consumptieve bestedingen van de overheid in volume omvatten in hoofdzaak de lonen van de ambtenaren, de netto-aankoop van goederen en diensten van de overheid, de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de overheidssector en de afschrijving van overheidskapitaal. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Uitvoer: Uitvoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Definities

Consumptieprijsindex: De consumptieprijsindex wordt maandelijks berekend en weerspiegelt de prijsevolutie van de door een gemiddeld gezin geconsumeerde goederen en diensten in België. Er wordt rekening gehouden met de prijsevolutie van honderden producten op tal van plaatsen in België, waarvan een gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van gewichten die afgeleid worden uit het huishoudbudgetonderzoek.

Nominale uurloonkosten (ondernemingen): De nominale loonkosten van de sector van de ondernemingen (marktbedrijfstakken) zijn gelijk aan de brutolonen vermeerderd met de werkgeversbijdragen. Het betreft de uurloonkosten, m.a.w. de loonkosten per gepresteerd uur in euro.

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren: Het reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) ten behoeve van de huishoudens wordt berekend door het nominaal beschikbaar inkomen te corrigeren voor inflatie.

Definities

Werkgelegenheid: De binnenlandse werkgelegenheid (uitgedrukt in aantal personen) is samengesteld uit werknemers en zelfstandigen. De werkgelegenheid is hier gedefinieerd volgens het concept van de nationale rekeningen (die gebaseerd zijn op administratieve gegevens) en dus niet volgens de enquête naar de arbeidskrachten (EAK).

Werkgelegenheidsgraad: De werkgelegenheidsgraad wordt, volgens de Europa 2020-strategie (EU 2020), gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar die in België wonen enerzijds en het totaal aantal 20-64-jarigen die in België wonen anderzijds. Het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar is afkomstig van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) en wordt gedefinieerd als alle personen die, in de loop van de referentieweek van de enquête, minstens één uur tegen verloning hebben gewerkt.

Werkloosheidsgraad: De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. Het aantal werklozen volgens de FPB-definitie wordt berekend op basis van administratieve gegevens, wat het zijn exhaustief karakter verleent. Het omvat alle personen (15 jaar en ouder) die als werkzoekende zijn ingeschreven bij de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling (Actiris in Brussel, Forem in Wallonië, VDAB in Vlaanderen en ADG in de Duitstalige Gemeenschap), alsook de “oudere uitkeringsgerechtigde volledig werklozen” die vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende. De beroepsbevolking volgens de FPB-definitie omvat alle werkenden en werklozen (15 jaar en ouder).

Definities

Overheidsschuld: Het betreft de geconsolideerde bruto-schuld van de gezamenlijke overheid, uitgedrukt in % van het bbp.

Vorderingensaldo van de overheid: Het betreft het netto vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gezamenlijke overheid, uitgedrukt in % van het bbp.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

cdH
cdH101Investissement dans la recherche
cdH102Investissement dans le matériel numérique pour les établissements d'enseignement obligatoire
cdH103Droit à la formation pour les travailleurs (compte formation)
cdH104Renforcement de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge
cdH105Allongement de la durée du congé de maternité et de paternité
cdH106Réforme des milieux d'accueil des enfants
cdH107Refinancement de l'enseignement supérieur (infrastructure)
cdH108Refinancement de l'enseignement supérieur (budget des établissements)
cdH109Investissements pour le Pacte pour un Enseignement d'Excellence (infrastructure)
cdH110Investissements pour le Pacte pour un Enseignement d'Excellence (personnel)
cdH201Réduction de la TVA sur les verres de lunettes
cdH202Relèvement des plafonds des pensions du 1er pilier
cdH203Individualisation des droits sociaux par la suppression du statut de cohabitant
cdH301Crédit d'impôts pour bas et moyens salaires dirigés vers les indépendants et fonctionnaires
cdH302Renforcement du bonus à l'emploi
cdH303Relèvement de la quotité exonérée d'impôt à 10.000 €
cdH304Relancement du Plan d'embauche Win-Win
cdH305Réduction des cotisations sociales sur les bas salaires
cdH306Augmentation de l'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel
cdH307Taxe GAFA (Google, Apple, Facebook, and Amazon)
cdH308Taxe sur les transactions financières
cdH309Suppression de la défiscalisation des prestations de 500 euros par mois
cdH310Lutte contre la fraude fiscale (impôts des sociétés)
cdH311Lutte contre la fraude fiscale (impôts des personnes physiques)
cdH312Lutte contre la fraude fiscale (TVA)
cdH401Investissements dans la mobilité en Wallonie (plan FAST et refinancement des TEC)
cdH402Réduction de la TVA pour les nouvelles constructions passives
cdH403Doublement des primes à l'isolation
cdH404Introduction d'une vignette routière avec réforme de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour un impact budgétaire neutre pour les ménages belges
cdH405Taxation du kérosène et fiouls lourds (avions et bateaux)
cdH406Introduction d'un mécanisme européen d'ajustement aux frontières (droits de douane adaptés en fonction de critères environnementaux, sanitaires, sociaux)
cdH407Investissements dans le rail ferroviaire (SNCB)
cdH408Investissements dans le rail ferroviaire (Infrabel)
cdH409Investissements dans la mobilité à Bruxelles (STIB et infrastructures pour vélo)
cdH410Investissements pour l'isolation de bâtiments d'intérêt public et collectivités (écoles, espaces culturels, ...)
cdH411Economie circulaire: Réduction de la TVA pour les activités de réparation
cdH412Economie circulaire: Déduction d'impôts partielle du coût de main d'œuvre pour les activités de réparation effectuées
cdH501Augmentation des effectifs dans la police
cdH502Investissements dans la justice (infrastructure)
cdH503Investissements dans la justice (personnel)
cdH504Soutien aux médiations familiales
cdH505Diminution des frais de fonctionnement dans les prisons suite à la réduction de la population carcérale
CD&V
CD&V101Opkrikken federale publieke investeringen: energierenovatie publieke gebouwen, gerechtsgebouwen, openbaar vervoer
CD&V102Opkrikken Vlaamse publieke investeringen: energierenovatie publieke gebouwen, scholen en zorg, verkeers- en haveninfrastructuur, openbaar vervoer
CD&V103Extra middelen voor de bouw van sociale woningen
CD&V201Verhoging van minimale uitkeringen bij werkloosheid, thematisch verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
CD&V202Uitbreiding van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten voor werknemers
CD&V203Verlagen van de werknemersbijdragen via het uitbreiden van de werkbonus
CD&V204Verlaging van de werkgeversbijdragen via het optrekken van de lageloongrens
CD&V205Verhoging van de minimumpensioenen
CD&V206Verhogen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
CD&V207Verhogen van de tegemoetkoming aan gehandicapten
CD&V208Verhogen van het leefloon
CD&V209Sterkere focus Vlaamse doelgroepkortingen op laaggeschoolde jongeren
CD&V210Verlaging leeftijdsvoorwaarde voor een zachte landingsbaan met een werklastvermindering met 1/5e van 60 naar 55 jaar: werkgeversbijdrage
CD&V211Verlaging leeftijdsvoorwaarde voor een zachte landingsbaan met een werklastvermindering met 1/5e van 60 naar 55 jaar: werknemersbijdrage
CD&V212Uitbreiding van het systeem duaal leren naar alle arbeidsmarktgerichte opleidingen in het secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenonderwijs
CD&V213Invoering van een variant op de Individuele Beroepsopleiding (IBO-T), de IBO-T² met naast taalondersteuning op de werkvloer 1 dag per week Nederlandse taalles
CD&V214Verhoging van het vrijgestelde bedrag aan arbeidsinkomen voor personen met een handicap met een integratietegemoetkoming
CD&V215Verlenging RSZ-vrijstelling voor de aanwerving van de eerste werknemer en voorzien van de automatische toekenning ervan
CD&V216Extra impuls voor de sociale economie
CD&V301Verdubbeling van het belastingkrediet voor kinderen ten laste
CD&V302Uitbreiding belastingvermindering voor kinderoppas
CD&V303Verhoging toeslag op belastingvrije som voor grootouders en broers/zussen ten laste ouder dan 65 jaar
CD&V304Extra middelen voor onderwijs
CD&V305Extra middelen voor kinderopvang en jeugdhulp
CD&V306Extra middelen voor langdurige zorg
CD&V401Invoeren kilometerheffing lichte vracht
CD&V402Werkingskosten kilometerheffing lichte vracht
CD&V403Taks op vliegtickets
CD&V501Extra middelen politie: werkingsmiddelen
CD&V502Extra middelen politie: investeringen
CD&V503Extra middelen justitie: werkingsmiddelen
CD&V504Extra middelen justitie: investeringen
CD&V505Extra middelen justitie: vergoedingen (o.m. juridische bijstand)
Défi
Défi101Augmentation de la quotité exonérée d'impôt jusqu'à 13.670 euros (par paliers successifs de 10.000 euros et 12.000 euros)
Défi201Substitution des allocations de remplacement de revenus (personnes handicapées) et revenu d'intégration en une allocation d’un minimum de 1.300 euros
Défi301Gratuité du matériel pédagogique lié au projet scolaire dans l'enseignement primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles
Défi401Correction de la norme KUL à concurrence de la hausse démographique
ECOLO
ECOLO101Investissements pour la mobilité (SNCB)
ECOLO102Investissements pour la mobilité (Infrabel, TEC et STIB)
ECOLO103Alliances emploi-environnement : isolation et rénovation des maisons et bâtiments (Wallonie et Bruxelles, privé et tertiaire)
ECOLO104Alliances emploi-environnement : isolation et rénovation des maisons et bâtiments (Wallonie et Bruxelles, public)
ECOLO105Transformation de l’avantage sur les voitures salaires (volet employé)
ECOLO106Transformation de l’avantage sur les voitures salaires (volet employeur)
ECOLO201Économie circulaire et lutte contre l'obsolescence programmée
ECOLO202Déduction fiscale pour les investissements verts
ECOLO203Droit passerelle pour les indépendants qui changent d'activité
ECOLO204Statut simplifié indépendants
ECOLO301Diminution des cotisations sociales sur les bas salaires
ECOLO302Élargissement du crédit temps volontaire
ECOLO401Augmentation des allocations les plus basses pour viser un dépassement du seuil de pauvreté
ECOLO501Globalisation des revenus
ECOLO502Crédit d'impôt pour les bas salaires
ECOLO503Lutte contre la fraude fiscale – personnel spécialisé supplémentaire
ECOLO504Lutte contre la fraude fiscale – investissements matériel et logiciel
ECOLO505Lutte contre la fraude fiscale – Impôt des Personnes physiques et Précompte mobilier
ECOLO506Lutte contre la fraude fiscale – Impôt des sociétés
ECOLO507Lutte contre la fraude fiscale – TVA et Accises
Groen
Groen101Optrekken van de federale sociale minimumuitkeringen tot de armoededrempel
Groen102Terugdringen van de kinderarmoede door een gerichte maatregel voor de armste gezinnen
Groen103We maken geneesmiddelen goedkoper door een sluismodel van openbare aanbestedingen
Groen201Solidariteitsbijdrage van “ongezonde” werkgevers met een hoog aanhoudend niveau van ziekteverzuim
Groen202Een op lage lonen gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen
Groen203Werkbonus versterken voor lage lonen en deeltijds werkenden
Groen301Uitdoven van de ongunstige subsidie van salariswagens: deel personenbelastingen en werknemersbijdragen
Groen302Uitdoven van de ongunstige subsidie van salariswagens: deel werkgeversbijdragen
Groen303Een belastingkrediet voor alle werknemers dat varieert naargelang de woon-werkafstand (het mobiliteitsbudget)
Groen304Invoeren van een luchtvaartheffing om de oneerlijke fiscale behandeling van de luchtvaartsector te compenseren.
Groen305Investeringen in het spoor - infrabel
Groen306investeringen in het spoor - NMBS
Groen307Afschaffing forfaitaire belastingen: Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Groen308Afschaffing forfaitaire belastingen: verkeersbelasting gezinnen
Groen309Afschaffing forfaitaire belastingen: verkeersbelasting bedrijven
Groen310Invoeren slimme kilometerheffing
Groen311Afschaffen terugbetaling professionele diesel
Groen401Personeel: We investeren in meer controlecapaciteit, een verdere digitalisering en de opmaak van een vermogensregister. Personenbelasting+vennootschapsbelasting+BTW
Groen402Investeringen: We investeren in meer controlecapaciteit en een verdere digitalisering en de opmaak van een vermogensregister.
Groen403Dankzij extra personeel, meer opleidingen en investeringen en betere regelgeving krijgen we een betere inning van de personenbelasting
Groen404Dankzij extra personeel, meer opleidingen en investeringen en betere regelgeving krijgen we een betere inning van de vennootschapsbelasting
Groen405Dankzij extra personeel, meer opleidingen en investeringen en betere regelgeving krijgen we een betere inning van de BTW
Groen501Snelle ontwikkeling van nieuwe offshore windparken
Groen502Energiezuinig maken van ons gebouwenpark (residentieel en niet-residentieel)
Groen503Doorstoot van wind op land en zonne-energie
Groen504Invoeren van een geleidelijk oplopende koolstofheffing voor alle sectoren, zonder uitzonderingen voor de grootste vervuilers
Groen505Investeren in O&O van bedrijven
Groen506Investeren in O&O van universiteiten
MR
MR101Application d'un abattement forfaitaire d'un montant de 500 euros sur le précompte immobilier sur la maison d'habitation en Région bruxelloise
MR102Application d'un abattement forfaitaire d'un montant de 500 euros sur le précompte immobilier sur la maison d'habitation en Région wallonne
MR103Suppression de la prime Be Home en Région bruxelloise
MR201Relèvement de la quotité de revenus exemptée d'impôt à 13 500 euros avec application des tranches actuelles à l'IPP sur la quotité exemptée
MR301Extension de l'application des titres-services à la garde et au transport des enfants en Région bruxelloise
MR302Extension de l'application des titres-services à la garde et au transport des enfants en Région wallonne
MR401Suppression des cotisations sociales patronales sur le premier emploi et les deux suivants sur la totalité du salaire
MR501Octroi d'un complément de pension annuel de 300 euros nets par année prestée à partir de la date à laquelle le travailleur peut prendre sa pension
MR502Mise en place de la pension à mi-temps
N-VA
N-VA101We houden na 2025 2GW aan kerncentrales open
N-VA201Beperken van de werkloosheid in de tijd
N-VA202Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering
N-VA203Verhoging van het leefloon voor mensen met een arbeidsverleden
N-VA204Geen nieuwe instroom meer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
N-VA205Geen nieuwe instroom meer in de verschillende uittredestelsels in de publieke sector
N-VA301Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) tot de armoedegrens
N-VA302Verhoging van de pensioenen onder €1.500 voor effectieve loopbanen >= 35 jaar
N-VA303Afbouw belastingvermindering voor hoge pensioenen
N-VA304Verhoging van de minimumpensioenen
N-VA401Behoud van de groeinorm in de gezondheidszorg op 1,5% boven de inflatie
N-VA501Verlaging van de personenbelasting door geleidelijke schrapping van de 45%-schijf
Open Vld
Open Vld101Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft.
Open Vld102Eén sociaal statuut voor wie werkt of gewerkt heeft. De pensioenen van zelfstandigen gaan fors omhoog.
Open Vld20155-plussers tellen mee, ook op de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen ook effectief langer kunnen werken. (Effect werkgeverszijde)
Open Vld20255-plussers tellen mee, ook op de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen ook effectief langer kunnen werken. (Effect werknemerszijde)
Open Vld203Elke werknemer krijgt de mogelijkheid om gedurende de loopbaan minstens 2 jaar een opleiding te volgen.
Open Vld204We zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen. We verdriedubbelen de fiscale aftrek voor kinderen jonger dan drie jaar.
Open Vld205We zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen. We verhogen het aantal inkomensgerelateerde plaatsen en opvang met ruime openingsuren.
Open Vld206Zelfstandigen krijgen recht op een werkloosheidsuitkering.
Open Vld207We belonen OCMW's die mensen met een leefloon sneller aan werk helpen.
Open Vld301Het btw-tarief op sloop- en heropbouw daalt van 21% naar 6%.
Open Vld302Het btw-tarief op energiezuinige investeringen bij nieuwbouw daalt van 21% naar 6%.
Open Vld303We stimuleren deelmobiliteit door het btw-tarief op abonnementen en tickets algemeen te verlagen van 21% naar 6%.
Open Vld304We investeren minimum 100 miljoen in een klimaatinnovatiefonds. Tegenover elke euro van de overheid staat minstens een euro van private investeerders.
Open Vld401We investeren fors om de wachtlijsten van personen met een handicap weg te werken.
PP
PP101Limiter le droit à la sécurité sociale pleine et entière à deux ans de résidence préalable et effective
PP102Suppression des droits au revenu d'intégration et aux allocations de chômage pour les étrangers non européens sur le territoire qui constituent une charge déraisonnable pour le pays
PP103Suppression du Sénat
PP104Suppression de la Communauté française - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP105Suppression de la Communauté française - volet investissements
PP106Réduction du nombre total de ministres à 25 - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP107Réduction du nombre de ministres à 25 - volet investissements
PP108Limitation du nombre de collaborateurs de cabinets ministériels à 25 - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP109Limitation du nombre de collaborateurs de cabinets ministériels à 25 - volet investissements
PP110Réduction du nombre de Députés au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à 40 - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP111Réduction du nombre de Députés au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à 40 - volet investissements
PP112Privatisation de la RTBF - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP113Privatisation de la RTBF - volet investissements
PP114Privatisation de la RTBF - volet recettes des ventes (recettes publicitaires)
PP115Privatisation de la RTBF - volets Recettes de la privatisation & Reprise de la dette par le secteur privé
PP116Réduction des transferts de coopération avec l'étranger à 0,5% du PIB
PP117Suppression des subsides directs et indirects à la presse (audiovisuel et médias)
PP118Suppression de la dotation à BPost pour acheminer les journaux en dessous du coût réel
PP201Trois premiers emplois sans charges sociales
PP202Suppression des cotisations sociales pendant deux ans pour les nouveaux indépendants
PP203Réduction progressive et linéaire des autres charges sociales de 10 % sur 10 ans avec suppression de tous les autres systèmes d'aides
PP204Suppression de toutes les autres réductions de charges de toute nature (solde)
PP205Réforme de l'IPP: 0% d'impôts sur les premiers 14.000€ de revenus; taux maximum de 40%; suppression de niches fiscales; globalisation de revenus
PP206Suppression des droits de succession
PP207Taux d'impôts des sociétés unique à 15 % avec suppression de certaines niches fiscales (intérêts notionnels, …)
PP301Revalorisation de 100 € mensuels des basses pensions (-1300 €/mois)
PP302Chèque Sport pour les jeunes de 250€ par an pour favoriser la santé et le bien-être
PP303Augmentation du budget de la Justice - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP304Augmentation du budget de la Police - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP305Augmentation du budget de la Police - volet investissements
PP306Augmentation du budget de la Sûreté de l'Etat - volets emplois/salaires & frais de fonctionnement
PP307Augmentation du budget de la Sûreté de l'Etat - volet investissements
PP308Augmentation du budget de la Défense d'environ 0,1% du PIB chaque année pour atteindre la norme OTAN
PP401Prolongation de 4 réacteurs nucléaires en plus de l'évolution prévue des capacités des centrales au gaz et des énergies renouvelables
PS
PS101Rembourser intégralement les consultations et visites à domicile des médecins généralistes pour tout le monde
PS102Rembourser intégralement les consultations de dentisterie générale pour les adultes
PS103Fournir un repas chaud gratuit à tous les élèves fréquentant l’enseignement maternel et fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles
PS104Supprimer la limitation dans le temps des allocations d’insertion
PS105Ramener à 65 ans l’âge légal de la pension
PS106Modifier les critères permettant de partir en pension anticipée, les ramenant à 60 ans et 40 années de condition de carrière
PS107Octroyer une indemnité aux travailleurs indépendants dès le premier jour de maladie
PS201Réduire la TVA sur l’électricité de 21% à 6%
PS202Amener à 1.500 euros net par mois les pensions minimales (en cas de carrière complète)
PS203Augmentation des allocations sociales au seuil de pauvreté
PS301Recruter 3.000 policiers supplémentaires
PS302Augmenter structurellement les moyens de la Justice - recrutement et frais de personnel
PS303Augmenter structurellement les moyens de la Justice - aide juridique
PS304Augmenter structurellement les moyens de la Justice - infrastructure
PS305Augmenter structurellement la dotation de la SNCB - investissement
PS306Augmenter structurellement la dotation d'Infrabel - investissement
PS307Augmenter structurellement la dotation de la SNCB et d’Infrabel - recrutement de personnel, digitalisation et politique tarifaire
PS401Adopter un programme de rénovation énergétique des logements bruxellois et wallons
PS501Imposer une globalisation des revenus
PS502Stock-options : taxation de la valeur sous-jacente des actions 
PS503Lutter contre la fraude fiscale
PS504Renforcement de l'Inspection Spéciale des Impôts dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale
PVDA-PTB
PVDA-PTB101Terugbrengen van de pensioenleeftijd van 67 naar 65 jaar | Retour de l'âge légal de la pension de 67 à 65 ans
PVDA-PTB201Goedkopere geneesmiddelen via het kiwimodel | Les médicaments hors brevet moins chers via le modèle kiwi
PVDA-PTB301Gratis naar de huisarts | Consultation gratuite chez le généraliste
sp.a
sp.a101Verhoging minimumpensioenen
sp.a102Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 42 jaar loopbaan zonder leeftijdsvoorwaarde; invoering pensioenbonus voor wie langer dan 42 jaar werkt.
sp.a103Geleidelijke verhoging vervangingsratio voor alleenstaande pensioenen
sp.a104Verhoging van het plafond werknemerspensioen
sp.a105Hervorming fiscale ondersteuning derde pijler
sp.a106Verhoging solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen
sp.a201Terugbetaling eerstelijnspsychologie
sp.a202Verhoogde terugbetaling tandzorg, brillen, lenzen en hoorapparaten
sp.a203Gratis eerste lijn
sp.a204Extra personeel in de zorg
sp.a205Efficiëntiewinsten gezondheidszorg
sp.a206Wegwerken wachtlijst jeugdhulp en pleegzorg
sp.a207Maximumfactuur in de residentiele ouderenzorg
sp.a208Wegwerken achterstand zorgzwaartefinanciering
sp.a209Achterstand wegwerken in de thuiszorg
sp.a210Wegwerken achterstand Persoonsvolgende Financiering
sp.a211Meer inzetten op preventief gezondheidsbeleid: naar inzet van 200 miljoen.
sp.a212Gratis kinderopvang voor 1 dag per week in eerste levensjaar en 2 dagen per week vanaf het tweede levensjaar
sp.a301Optrekken belastingvrije som in de personenbelasting
sp.a302Fiscale werkbonus verhogen
sp.a303Verlaging werkgeversbijdrage op lage lonen, gekoppeld aan optrekken van het minimumloon
sp.a304Verhogen loonmarge door aanpassing wet van '96
sp.a305Verhoging van het minimumloon via sociaal overleg, parallel met verlaging van de werkgeversbijdrage
sp.a306Aanpassing sociale werkbonus
sp.a307Structurele loonlastenverlaging gericht op de laagste lonen
sp.a401Verlaging transactiekosten bij aankoop gezinswoning: afschaffing registratierechten
sp.a402Verlaging transactiekosten bij aankoop gezinswoning: uitdoving woonbonus
sp.a403BTW op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%
sp.a404Uitbreiding sociaal tarief elektriciteit en aardgas
sp.a405Extra investeringen in sociale huisvesting
sp.a501Inkomsten uit financieel vermogen in grondslag personenbelasting
sp.a502Voordelen alle aard worden gewaardeerd tegen werkelijke waarde (excl. salariswagens): stockoptions, onroerend goed
sp.a503Kaaimantaks uitbreiden
sp.a504Verbreding belastbare basis multinationals in vennootschapsbelasting
sp.a505Terugbetaling van de professionele diesel afschaffen
sp.a506Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten:personenbelasting
sp.a507Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten: werknemersbijdragen
sp.a508Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten: werkgeversbijdragen
sp.a509Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone), Antwerpen en Gent
sp.a510Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone), Antwerpen en Gent: administratiekosten
sp.a511Vermindering uitgaven overheid: personeel en werkingskosten
sp.a512Vermindering uitgaven overheid: investeringen
sp.a513Vermindering uitgaven overheid: subsidies
sp.a514Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding: BTW
sp.a515Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding: Personenbelasting
sp.a516Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding: Vennootschapsbelasting
VB
VB101Verlaging BTW op elektriciteit en gas
VB102Correctere inning BTW
VB103Correctere inning BTW - bijkomende personeelsuitgaven in kader fraudebestrijding
VB104Correctere inning BTW: investering in kader fraudebestrijding
VB105Wegenvignet buitenlands verkeer
VB106Verlagen personenbelasting
VB107Verlagen vennootschapsbelasting
VB108Afschaffing Notionele Intrest Aftrek (NIA)
VB201Beperking werkloosheid in de tijd
VB202Verhogen pensioenen tot € 1500 bij effectieve loopbaan van 40 jaar
VB203Besparen op hoogste ambtenarenpensioenen
VB204Pensioenen buitenland verminderen
VB205Halftijds opvoedersloon
VB206Wachttijd toegang kinderbijslag voor niet-EU-burgers
VB207Kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland verblijven verminderen (in de EU) of stoppen (buiten de EU)
VB208Schrappen voordeel bijdragen voetballers: werkgeversbijdragen
VB209Schrappen voordeel bijdragen voetballers: werknemersbijdragen
VB210Aanpak fiscale en sociale fraude: werkgeversbijdragen
VB211Aanpak fiscale en sociale fraude: personenbelasting en werknemersbijdragen
VB212Aanpak fiscale en sociale fraude: RVA uitkeringen
VB213Aanpak fiscale en sociale fraude - vennootschapsbelasting
VB214Aanpak fiscale en sociale fraude: lonen en aankoop van goederen en diensten
VB215Zorg: Afbouw wachtlijsten en maximumfactuur
VB216Afbouw wachtlijsten sociale woningen voor niet-vreemdelingen
VB217Verhoging minimale sociale uitkeringen tot armoedegrens voor zij die de wachttijd doorlopen hebben
VB301Inburgering en integratie betalend
VB302Schrappen pro-Deoadvocaten asiel
VB303Stoppen islamisering
VB304Minder nood aan sociale woningen
VB305Wachttijd toegang sociale zekerheid en sociale bijstand
VB401Verminderen dotatie monarchie, Senaat en Kamer: lonen en aankoop van goederen en diensten
VB402Verminderen dotatie monarchie, Senaat en Kamer: deel overdrachten naar ivzw's
VB403Verminderen Vlaams Parlement: lonen en aankoop van goederen en diensten
VB404Verminderen Vlaams Parlement- - deel overdracht naar vzw's
VB405Schrappen subsidie krantenbezorging
VB406Schrappen subsidies cultuursector
VB407Schrappen dotatie VRT: deel lonen en werkingskosten
VB408Schrappen dotatie VRT: deel investeringen
VB409Schrappen dotatie VRT: verkoop van goederen en diensten
VB410Besparen administratiekosten vakbonden en ziekenfondsen: lonen en aankopen goederen en diensten
VB501Verkoop overheidsparticipaties
VB502Openhouden 3 nucleaire reactoren, uitfaseren bestaande gascentrales, geen investering in nieuwe gascentrales en bijkomend investeren in zonnepanelen
VB503Veiligheid (politie en justitie): lonen en aankopen goederen en diensten
VB504Mobiliteit en infrastructuur: investering in weginfrastructuur, openbaar vervoer (De Lijn) en fiets- en voetpaden
VB505Mobiliteit en infrastructuur - investering in de NMBS
VB506Onderwijs: scholenbouw, opwaardering TSO - deel investeringen
VB507Onderwijs (scholenbouw, opwaardering TSO): lonen en aankopen goederen en diensten

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar inkomensdeciel

Verschil in beschikbaar inkomen ten opzichte van het referentiescenario
Equivalent beschikbaar inkomensdecielAandeel in de totale populatie Beschikbaar inkomen in het referentiescenarioIn euroIn %
1ste deciel10%1120€
cdH+33€+3,0%
CD&V+67€+6,0%
DéFI+79€+7,0%
Ecolo+96€+8,6%
Groen+98€+8,7%
MR+13€+1,2%
N-VA-13€-1,2%
Open Vld+10€+0,9%
PP-38€-3,4%
PS+95€+8,5%
PVDA-PTB--
sp.a+31€+2,8%
VB+21€+1,9%
2de deciel10%1700€
cdH+45€+2,6%
CD&V+32€+1,9%
DéFI+62€+3,7%
Ecolo+49€+2,9%
Groen+55€+3,2%
MR+39€+2,3%
N-VA+0€+0,0%
Open Vld+24€+1,4%
PP-23€-1,4%
PS+56€+3,3%
PVDA-PTB--
sp.a+69€+4,0%
VB+74€+4,4%
3de deciel10%1956€
cdH+63€+3,2%
CD&V+23€+1,1%
DéFI+110€+5,6%
Ecolo+36€+1,8%
Groen+50€+2,6%
MR+90€+4,6%
N-VA+8€+0,4%
Open Vld+51€+2,6%
PP-31€-1,6%
PS+48€+2,5%
PVDA-PTB--
sp.a+128€+6,5%
VB+118€+6,0%
4de deciel10%2368€
cdH+77€+3,2%
CD&V+23€+1,0%
DéFI+167€+7,0%
Ecolo+40€+1,7%
Groen+63€+2,6%
MR+136€+5,7%
N-VA+12€+0,5%
Open Vld+71€+3,0%
PP-2€-0,1%
PS+34€+1,4%
PVDA-PTB--
sp.a+194€+8,2%
VB+154€+6,5%
5de deciel10%2719€
cdH+84€+3,1%
CD&V+26€+1,0%
DéFI+189€+7,0%
Ecolo+37€+1,4%
Groen+75€+2,8%
MR+152€+5,6%
N-VA+12€+0,4%
Open Vld+87€+3,2%
PP+40€+1,5%
PS+43€+1,6%
PVDA-PTB--
sp.a+223€+8,2%
VB+170€+6,3%
6de deciel10%3154€
cdH+99€+3,1%
CD&V+31€+1,0%
DéFI+213€+6,8%
Ecolo+28€+0,9%
Groen+90€+2,8%
MR+173€+5,5%
N-VA+16€+0,5%
Open Vld+106€+3,4%
PP+92€+2,9%
PS+29€+0,9%
PVDA-PTB--
sp.a+249€+7,9%
VB+199€+6,3%
7de deciel10%3661€
cdH+104€+2,9%
CD&V+33€+0,9%
DéFI+237€+6,5%
Ecolo+24€+0,7%
Groen+99€+2,7%
MR+194€+5,3%
N-VA+22€+0,6%
Open Vld+124€+3,4%
PP+157€+4,3%
PS+20€+0,5%
PVDA-PTB--
sp.a+268€+7,3%
VB+216€+5,9%
8ste deciel10%4192€
cdH+107€+2,6%
CD&V+37€+0,9%
DéFI+259€+6,2%
Ecolo-2€-0,1%
Groen+88€+2,1%
MR+213€+5,1%
N-VA+28€+0,7%
Open Vld+143€+3,4%
PP+230€+5,5%
PS+15€+0,3%
PVDA-PTB--
sp.a+272€+6,5%
VB+239€+5,7%
9de deciel10%4811€
cdH+106€+2,2%
CD&V+43€+0,9%
DéFI+276€+5,7%
Ecolo-43€-0,9%
Groen+55€+1,1%
MR+227€+4,7%
N-VA+33€+0,7%
Open Vld+163€+3,4%
PP+335€+7,0%
PS+11€+0,2%
PVDA-PTB--
sp.a+253€+5,3%
VB+257€+5,3%
10de deciel10%6756€
cdH+92€+1,4%
CD&V+43€+0,6%
DéFI+282€+4,2%
Ecolo-154€-2,3%
Groen-83€-1,2%
MR+231€+3,4%
N-VA+43€+0,6%
Open Vld+178€+2,6%
PP+426€+6,3%
PS+10€+0,1%
PVDA-PTB--
sp.a+135€+2,0%
VB+259€+3,8%
Alle huishoudens100%3244€
cdH+81€+2,5%
CD&V+36€+1,1%
DéFI+187€+5,8%
Ecolo+11€+0,3%
Groen+59€+1,8%
MR+147€+4,5%
N-VA+16€+0,5%
Open Vld+96€+3,0%
PP+119€+3,7%
PS+36€+1,1%
PVDA-PTB--
sp.a+182€+5,6%
VB+171€+5,3%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar socio-economische positie

Verschil in beschikbaar inkomen ten opzichte van het referentiescenario
Socio-economische positie van het individu met het hoogste bruto-inkomen in het huishoudenAandeel in de totale populatie Beschikbaar inkomen in het referentiescenarioIn euroIn %
Loon- of weddetrekkend51%4150€
cdH+114€+2,8%
CD&V+45€+1,1%
DéFI+235€+5,7%
Ecolo-19€-0,5%
Groen+85€+2,0%
MR+192€+4,6%
N-VA+22€+0,5%
Open Vld+127€+3,1%
PP+160€+3,9%
PS+11€+0,3%
PVDA-PTB--
sp.a+229€+5,5%
VB+225€+5,4%
Zelfstandige8%3927€
cdH+83€+2,1%
CD&V+22€+0,6%
DéFI+202€+5,1%
Ecolo+92€+2,3%
Groen+10€+0,3%
MR+165€+4,2%
N-VA+24€+0,6%
Open Vld+102€+2,6%
PP+192€+4,9%
PS+22€+0,6%
PVDA-PTB--
sp.a+206€+5,2%
VB+205€+5,2%
Gepensioneerd30%2161€
cdH+41€+1,9%
CD&V+8€+0,4%
DéFI+133€+6,2%
Ecolo+10€+0,5%
Groen+11€+0,5%
MR+110€+5,1%
N-VA+14€+0,6%
Open Vld+71€+3,3%
PP+98€+4,5%
PS+61€+2,8%
PVDA-PTB--
sp.a+152€+7,0%
VB+127€+5,9%
RVA-uitkeringsgerechtigd4%1566€
cdH+36€+2,3%
CD&V+66€+4,2%
DéFI+47€+3,0%
Ecolo+79€+5,1%
Groen+88€+5,6%
MR+24€+1,6%
N-VA-59€-3,8%
Open Vld+14€+0,9%
PP-51€-3,3%
PS+78€+5,0%
PVDA-PTB--
sp.a+36€+2,3%
VB+35€+2,2%
ZIV-uitkeringsgerechtigd4%1821€
cdH+32€+1,8%
CD&V+17€+0,9%
DéFI+57€+3,1%
Ecolo+23€+1,3%
Groen+23€+1,3%
MR+36€+2,0%
N-VA+20€+1,1%
Open Vld+29€+1,6%
PP-65€-3,6%
PS+16€+0,9%
PVDA-PTB--
sp.a+49€+2,7%
VB+49€+2,7%
Leefloon of financiële hulp3%1271€
cdH+46€+3,6%
CD&V+182€+14,3%
DéFI+271€+21,4%
Ecolo+224€+17,6%
Groen+225€+17,7%
MR+14€+1,1%
N-VA+11€+0,9%
Open Vld+3€+0,3%
PP-75€-5,9%
PS+226€+17,8%
PVDA-PTB--
sp.a+19€+1,5%
VB-53€-4,2%
Overige socio-economische positie1%724€
cdH+20€+2,8%
CD&V+2€+0,3%
DéFI+12€+1,7%
Ecolo-2€-0,2%
Groen+86€+11,9%
MR+10€+1,4%
N-VA+6€+0,8%
Open Vld+6€+0,8%
PP-93€-12,9%
PS+1€+0,2%
PVDA-PTB--
sp.a+2€+0,3%
VB+50€+6,9%
Alle huishoudens100%3244€
cdH+81€+2,5%
CD&V+36€+1,1%
DéFI+187€+5,8%
Ecolo+11€+0,3%
Groen+59€+1,8%
MR+147€+4,5%
N-VA+16€+0,5%
Open Vld+96€+3,0%
PP+119€+3,7%
PS+36€+1,1%
PVDA-PTB--
sp.a+182€+5,6%
VB+171€+5,3%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

Verschil in beschikbaar inkomen ten opzichte van het referentiescenario
HuishoudsamenstellingAandeel in de totale populatie Beschikbaar inkomen in het referentiescenarioIn euroIn %
Alleenwonende man 16%1853€
cdH+33€+1,8%
CD&V+24€+1,3%
DéFI+108€+5,8%
Ecolo+12€+0,7%
Groen+33€+1,8%
MR+75€+4,0%
N-VA+1€+0,1%
Open Vld+56€+3,0%
PP+90€+4,9%
PS+34€+1,9%
PVDA-PTB--
sp.a+94€+5,1%
VB+85€+4,6%
Alleenwonende vrouw18%1665€
cdH+26€+1,6%
CD&V+16€+0,9%
DéFI+95€+5,7%
Ecolo+12€+0,7%
Groen+28€+1,7%
MR+68€+4,1%
N-VA+4€+0,3%
Open Vld+50€+3,0%
PP+66€+4,0%
PS+29€+1,7%
PVDA-PTB--
sp.a+88€+5,3%
VB+91€+5,4%
Alleenstaande man met kind(eren)2%3852€
cdH+115€+3,0%
CD&V+52€+1,3%
DéFI+214€+5,6%
Ecolo+26€+0,7%
Groen+82€+2,1%
MR+162€+4,2%
N-VA+10€+0,3%
Open Vld+103€+2,7%
PP+71€+1,8%
PS+35€+0,9%
PVDA-PTB--
sp.a+197€+5,1%
VB+184€+4,8%
Alleenstaande vrouw met kind(eren)8%2969€
cdH+87€+2,9%
CD&V+69€+2,3%
DéFI+157€+5,3%
Ecolo+60€+2,0%
Groen+113€+3,8%
MR+113€+3,8%
N-VA-0€+0,0%
Open Vld+69€+2,3%
PP-20€-0,7%
PS+53€+1,8%
PVDA-PTB--
sp.a+150€+5,0%
VB+126€+4,3%
Koppel zonder kind(eren)26%3248€
cdH+73€+2,3%
CD&V+19€+0,6%
DéFI+199€+6,1%
Ecolo-7€-0,2%
Groen+27€+0,8%
MR+164€+5,0%
N-VA+26€+0,8%
Open Vld+103€+3,2%
PP+176€+5,4%
PS+53€+1,6%
PVDA-PTB--
sp.a+199€+6,1%
VB+180€+5,5%
Koppel met kind(eren)27%4991€
cdH+142€+2,8%
CD&V+59€+1,2%
DéFI+282€+5,7%
Ecolo+10€+0,2%
Groen+102€+2,0%
MR+228€+4,6%
N-VA+27€+0,5%
Open Vld+146€+2,9%
PP+161€+3,2%
PS+18€+0,4%
PVDA-PTB--
sp.a+282€+5,6%
VB+270€+5,4%
Ander type huishouden3%4463€
cdH+145€+3,3%
CD&V+61€+1,4%
DéFI+263€+5,9%
Ecolo+32€+0,7%
Groen+106€+2,4%
MR+189€+4,2%
N-VA+25€+0,6%
Open Vld+127€+2,9%
PP+105€+2,3%
PS+58€+1,3%
PVDA-PTB--
sp.a+245€+5,5%
VB+230€+5,1%
Alle huishoudens100%3244€
cdH+81€+2,5%
CD&V+36€+1,1%
DéFI+187€+5,8%
Ecolo+11€+0,3%
Groen+59€+1,8%
MR+147€+4,5%
N-VA+16€+0,5%
Open Vld+96€+3,0%
PP+119€+3,7%
PS+36€+1,1%
PVDA-PTB--
sp.a+182€+5,6%
VB+171€+5,3%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar inkomensdeciel

Verschillen in euro en in % ten opzichte van het referentiescenario

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar socio-economische positie

Verschillen in euro en in % ten opzichte van het referentiescenario

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

Verschillen in euro en in % ten opzichte van het referentiescenario

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar inkomensdeciel

Winnaars en verliezers in %
Equivalent beschikbaar inkomensdecielAandeel in de totale populatieWinnaarsGeen impactVerliezers
1ste deciel10%
cdH39,1%58,3%2,6%
CD&V60,3%39,6%0,1%
DéFI37,7%61,6%0,7%
Ecolo67,6%31,5%0,9%
Groen67,3%32,6%0,1%
MR16,5%82,5%0,9%
N-VA17,8%74,6%7,6%
Open Vld13,0%87,0%0,0%
PP26,2%32,8%41,0%
PS56,0%44,0%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a34,0%59,2%6,8%
VB55,7%31,4%12,8%
2de deciel10%
cdH57,6%41,8%0,6%
CD&V43,6%56,3%0,1%
DéFI57,1%42,1%0,8%
Ecolo45,4%53,5%1,0%
Groen44,1%55,3%0,7%
MR49,2%49,7%1,1%
N-VA30,8%63,4%5,8%
Open Vld41,7%58,3%0,0%
PP40,8%7,4%51,8%
PS40,1%59,7%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a62,5%35,9%1,7%
VB66,4%29,6%4,0%
3de deciel10%
cdH87,1%12,5%0,4%
CD&V39,4%60,3%0,3%
DéFI86,0%13,2%0,8%
Ecolo36,2%62,5%1,3%
Groen39,5%59,5%1,0%
MR83,4%15,7%0,9%
N-VA22,8%73,1%4,1%
Open Vld78,2%21,8%0,0%
PP29,9%13,7%56,3%
PS34,5%65,2%0,4%
PVDA-PTB---
sp.a88,6%10,0%1,4%
VB88,3%8,7%2,9%
4de deciel10%
cdH90,5%9,2%0,3%
CD&V48,8%51,0%0,2%
DéFI90,9%8,7%0,4%
Ecolo42,0%56,2%1,8%
Groen48,5%50,0%1,5%
MR89,3%10,1%0,6%
N-VA30,0%64,9%5,1%
Open Vld87,2%12,8%0,0%
PP56,1%6,7%37,2%
PS27,2%72,6%0,3%
PVDA-PTB---
sp.a91,4%7,1%1,5%
VB91,0%6,2%2,8%
5de deciel10%
cdH94,5%5,3%0,2%
CD&V59,8%40,0%0,2%
DéFI95,7%4,1%0,2%
Ecolo49,1%47,8%3,1%
Groen57,8%39,5%2,8%
MR94,5%5,2%0,2%
N-VA49,2%45,6%5,1%
Open Vld93,7%6,3%0,0%
PP65,6%6,0%28,4%
PS27,5%72,3%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a93,3%4,0%2,6%
VB94,8%3,0%2,2%
6de deciel10%
cdH98,9%0,9%0,1%
CD&V72,9%26,9%0,2%
DéFI99,3%0,7%0,0%
Ecolo44,5%50,5%5,0%
Groen69,1%26,4%4,5%
MR98,7%1,2%0,1%
N-VA63,7%31,4%4,9%
Open Vld98,4%1,6%0,0%
PP76,1%2,1%21,8%
PS22,7%77,2%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a94,9%0,8%4,2%
VB97,5%0,5%2,0%
7de deciel10%
cdH99,5%0,5%0,1%
CD&V81,0%18,8%0,2%
DéFI99,7%0,3%0,0%
Ecolo42,4%51,5%6,2%
Groen76,3%18,3%5,4%
MR99,5%0,5%0,0%
N-VA77,2%14,7%8,2%
Open Vld99,3%0,7%0,0%
PP84,2%1,4%14,4%
PS15,9%84,0%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a94,8%0,4%4,8%
VB96,2%1,6%2,1%
8ste deciel10%
cdH99,8%0,2%0,1%
CD&V86,2%13,6%0,2%
DéFI99,9%0,1%0,0%
Ecolo37,1%52,4%10,6%
Groen77,0%13,3%9,7%
MR99,8%0,2%0,0%
N-VA84,2%8,4%7,5%
Open Vld99,7%0,3%0,0%
PP91,7%0,8%7,5%
PS12,1%87,9%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a91,5%0,3%8,2%
VB96,5%1,8%1,7%
9de deciel10%
cdH99,8%0,1%0,1%
CD&V90,5%9,4%0,1%
DéFI99,9%0,1%0,0%
Ecolo28,9%53,2%17,9%
Groen73,9%9,3%16,9%
MR99,9%0,1%0,0%
N-VA92,1%2,4%5,6%
Open Vld99,9%0,1%0,0%
PP96,5%0,2%3,3%
PS9,4%90,6%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a85,0%0,4%14,7%
VB96,6%0,2%3,1%
10de deciel10%
cdH99,2%0,7%0,1%
CD&V89,2%10,6%0,2%
DéFI99,2%0,8%0,0%
Ecolo16,1%45,9%38,0%
Groen51,7%10,6%37,7%
MR99,2%0,8%0,0%
N-VA92,4%3,0%4,6%
Open Vld99,2%0,8%0,0%
PP90,6%0,1%9,3%
PS8,1%91,8%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a65,5%1,1%33,4%
VB95,9%0,5%3,6%
Alle huishoudens100%
cdH86,6%12,9%0,4%
CD&V67,2%32,6%0,2%
DéFI86,5%13,2%0,3%
Ecolo40,9%50,5%8,6%
Groen60,5%31,5%8,0%
MR83,0%16,6%0,4%
N-VA56,0%38,1%5,8%
Open Vld81,0%19,0%0,0%
PP65,8%7,1%27,1%
PS25,3%74,5%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a80,2%11,9%7,9%
VB87,9%8,3%3,8%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar socio-economische positie

Winnaars en verliezers in %
Socio-economische positie van het individu met het hoogste bruto-inkomen in het huishoudenAandeel in de totale populatieWinnaarsGeen impactVerliezers
Loon- of weddetrekkend51%
cdH98,9%0,8%0,2%
CD&V98,2%1,7%0,1%
DéFI95,8%3,9%0,3%
Ecolo44,6%40,5%14,9%
Groen85,9%0,0%14,0%
MR95,2%4,5%0,3%
N-VA72,2%23,5%4,3%
Open Vld93,4%6,6%0,0%
PP73,1%2,0%24,9%
PS13,2%86,6%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a86,8%1,0%12,2%
VB95,1%2,4%2,4%
Zelfstandige8%
cdH91,0%5,9%3,0%
CD&V48,8%50,8%0,5%
DéFI84,8%14,2%1,0%
Ecolo61,2%30,7%8,1%
Groen36,3%56,5%7,2%
MR84,2%14,6%1,2%
N-VA60,2%37,8%2,0%
Open Vld80,1%19,9%0,0%
PP70,0%4,0%26,0%
PS18,2%81,7%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a79,8%13,5%6,7%
VB86,0%12,4%1,5%
Gepensioneerd30%
cdH82,6%17,3%0,1%
CD&V22,6%77,2%0,2%
DéFI83,3%16,7%0,0%
Ecolo22,3%76,8%0,9%
Groen22,3%77,0%0,8%
MR82,4%17,6%0,0%
N-VA41,5%51,4%7,1%
Open Vld81,6%18,4%0,0%
PP71,2%8,6%20,1%
PS36,3%63,6%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a86,7%11,5%1,8%
VB86,6%10,1%3,3%
RVA-uitkeringsgerechtigd4%
cdH36,2%63,2%0,6%
CD&V68,2%31,6%0,2%
DéFI37,3%62,0%0,8%
Ecolo70,9%28,3%0,7%
Groen71,5%28,1%0,4%
MR29,3%69,5%1,2%
N-VA26,0%43,0%31,0%
Open Vld19,9%80,1%0,0%
PP17,1%30,2%52,7%
PS70,3%29,4%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a35,5%62,2%2,3%
VB70,6%15,9%13,5%
ZIV-uitkeringsgerechtigd4%
cdH41,6%57,8%0,5%
CD&V22,5%77,4%0,1%
DéFI49,6%49,8%0,6%
Ecolo24,3%74,9%0,7%
Groen24,0%75,4%0,6%
MR39,9%58,8%1,3%
N-VA9,8%88,0%2,2%
Open Vld37,3%62,7%0,0%
PP10,5%6,8%82,8%
PS16,9%83,0%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a44,2%54,3%1,5%
VB46,3%51,5%2,2%
Leefloon of financiële hulp3%
cdH29,6%69,9%0,4%
CD&V97,8%2,2%0,0%
DéFI96,6%3,4%0,0%
Ecolo97,8%2,0%0,3%
Groen97,9%1,8%0,3%
MR19,8%80,0%0,1%
N-VA21,0%77,8%1,1%
Open Vld17,6%82,4%0,0%
PP21,7%58,3%20,0%
PS98,1%1,8%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a22,4%76,9%0,7%
VB72,2%1,6%26,1%
Overige socio-economische positie1%
cdH87,9%12,1%0,0%
CD&V4,4%95,6%0,0%
DéFI5,8%94,2%0,0%
Ecolo4,0%94,9%1,1%
Groen86,5%12,7%0,8%
MR5,8%94,2%0,0%
N-VA4,9%94,8%0,2%
Open Vld5,8%94,2%0,0%
PP17,6%2,9%79,5%
PS1,4%98,6%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a6,1%12,0%81,8%
VB15,6%83,9%0,5%
Alle huishoudens100%
cdH86,6%12,9%0,4%
CD&V67,2%32,6%0,2%
DéFI86,5%13,2%0,3%
Ecolo40,9%50,5%8,6%
Groen60,5%31,5%8,0%
MR83,0%16,6%0,4%
N-VA56,0%38,1%5,8%
Open Vld81,0%19,0%0,0%
PP65,8%7,1%27,1%
PS25,3%74,5%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a80,2%11,9%7,9%
VB87,9%8,3%3,8%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

Winnaars en verliezers in %
HuishoudsamenstellingAandeel in de totale populatieWinnaarsGeen impactVerliezers
Alleenwonende man 16%
cdH75,6%23,9%0,5%
CD&V58,1%41,8%0,1%
DéFI81,4%18,6%0,0%
Ecolo32,6%62,1%5,2%
Groen55,4%39,7%4,9%
MR74,6%25,4%0,0%
N-VA46,6%47,4%6,0%
Open Vld71,8%28,2%0,0%
PP62,7%15,1%22,2%
PS25,9%74,1%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a73,2%20,9%5,9%
VB81,9%13,4%4,7%
Alleenwonende vrouw18%
cdH73,5%26,3%0,3%
CD&V40,4%59,5%0,0%
DéFI77,5%22,5%0,0%
Ecolo26,8%70,5%2,8%
Groen40,2%57,2%2,5%
MR72,5%27,5%0,0%
N-VA33,9%61,1%5,0%
Open Vld69,6%30,4%0,0%
PP60,3%15,1%24,6%
PS21,7%78,3%0,0%
PVDA-PTB---
sp.a72,6%23,8%3,6%
VB80,0%17,6%2,4%
Alleenstaande man met kind(eren)2%
cdH91,9%7,7%0,3%
CD&V86,1%13,4%0,5%
DéFI91,0%9,0%0,0%
Ecolo52,3%36,1%11,6%
Groen77,0%11,8%11,2%
MR87,5%12,5%0,0%
N-VA66,7%26,5%6,8%
Open Vld84,0%16,0%0,0%
PP57,1%3,5%39,5%
PS25,1%74,6%0,3%
PVDA-PTB---
sp.a82,6%7,4%10,0%
VB90,4%5,3%4,3%
Alleenstaande vrouw met kind(eren)8%
cdH81,9%17,7%0,5%
CD&V86,6%13,0%0,3%
DéFI82,6%17,4%0,0%
Ecolo59,2%34,0%6,8%
Groen81,7%12,1%6,2%
MR74,4%25,6%0,0%
N-VA43,5%50,1%6,5%
Open Vld69,5%30,6%0,0%
PP36,0%6,3%57,7%
PS36,4%63,2%0,4%
PVDA-PTB---
sp.a77,9%16,5%5,7%
VB84,8%8,2%7,0%
Koppel zonder kind(eren)26%
cdH92,1%7,6%0,3%
CD&V53,9%45,8%0,2%
DéFI90,3%9,7%0,0%
Ecolo35,2%56,3%8,5%
Groen47,6%44,1%8,2%
MR89,3%10,7%0,0%
N-VA61,5%31,9%6,6%
Open Vld88,4%11,6%0,0%
PP79,7%3,2%17,1%
PS32,7%67,2%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a85,1%5,8%9,1%
VB92,2%4,7%3,0%
Koppel met kind(eren)27%
cdH96,6%2,7%0,7%
CD&V93,7%6,2%0,2%
DéFI92,3%6,7%1,0%
Ecolo52,5%33,2%14,3%
Groen80,1%6,8%13,0%
MR90,5%8,1%1,3%
N-VA72,9%21,9%5,2%
Open Vld89,5%10,5%0,0%
PP67,6%1,8%30,6%
PS16,2%83,7%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a84,6%4,2%11,2%
VB92,9%3,5%3,6%
Ander type huishouden3%
cdH93,3%6,1%0,6%
CD&V84,6%15,1%0,3%
DéFI90,7%8,5%0,8%
Ecolo58,2%29,2%12,6%
Groen75,0%13,2%11,7%
MR86,6%12,4%1,0%
N-VA62,6%29,9%7,5%
Open Vld84,5%15,5%0,0%
PP62,6%3,9%33,5%
PS35,2%64,6%0,2%
PVDA-PTB---
sp.a83,6%7,6%8,9%
VB90,7%4,2%5,1%
Alle huishoudens100%
cdH86,6%12,9%0,4%
CD&V67,2%32,6%0,2%
DéFI86,5%13,2%0,3%
Ecolo40,9%50,5%8,6%
Groen60,5%31,5%8,0%
MR83,0%16,6%0,4%
N-VA56,0%38,1%5,8%
Open Vld81,0%19,0%0,0%
PP65,8%7,1%27,1%
PS25,3%74,5%0,1%
PVDA-PTB---
sp.a80,2%11,9%7,9%
VB87,9%8,3%3,8%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar inkomensdeciel

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar socio-economische positie

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de verdeling van het gemiddeld beschikbaar maandinkomen van de huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de rechtstreekse impact van de maatregelen op de verdeling van het beschikbaar inkomen van de huishoudens in nominale termen. De impact wordt uitgedrukt in termen van het verschil in gemiddeld beschikbaar maandinkomen – in euro of procent – ten opzichte van het referentiescenario. Het referentiescenario verwijst naar de socio-economische situatie vóór de invoering van de maatregelen.  Ook wordt een beeld gegeven van het procentuele aandeel van de huishoudens die hun beschikbaar inkomen zien toenemen of afnemen als gevolg van de maatregelen.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het EXPEDITION-model en worden voorgesteld volgens inkomensdecielen en de socio-economische positie of samenstelling van het gezin.  

Meer informatie over het EXPEDITION-model is beschikbaar in de betreffende Working Paper

Definities

Beschikbaar inkomen: De inkomsten waarover een huishouden beschikt tijdens een maand om hetzij te consumeren, hetzij te sparen. Om dit inkomen te berekenen worden eerst eventueel ontvangen bruto- inkomens uit tewerkstelling, en de ontvangen bruto socialezekerheidsuitkeringen (zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en bijstandsuitkeringen) en gezinsbijslagen van alle huishoudleden opgeteld. Na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen en de finaal verschuldigde personenbelasting bekomt men het beschikbaar inkomen. De doorrekening maakt gebruik van administratieve gegevens. De gegevens over het inkomen uit vermogen zijn zeer onvolledig in de gebruikte gegevens en worden dus niet in aanmerking genomen in het concept van het beschikbaar inkomen.

Equivalent beschikbaar inkomensdeciel: De huishoudens zijn verdeeld in tien gelijke grootteklassen naargelang van hun inkomen (van laag naar hoog). Elke klasse vertegenwoordigt 10 % van de huishoudens en wordt ‘deciel’ genoemd. Het eerste deciel omvat de huishoudens met de 10 % laagste inkomens, terwijl het tiende deciel de huishoudens omvat met de 10 % hoogste inkomens. De rangschikking gebeurt aan de hand van het equivalent beschikbaar inkomen van de huishoudens. De inkomens in de tabellen stemmen in alle gevallen overeen met het beschikbaar inkomen. Het equivalent beschikbaar inkomen is het beschikbaar inkomen van een huishouden gedeeld door de waarde van zijn equivalentieschaal. De equivalentieschaal is een factor die de schaalvoordelen met betrekking tot het beheer van een gemeenschappelijk huishouden uitdrukt, alsook de - verondersteld - minder grote behoeften van kinderen ten opzichte van deze van volwassenen. De gebruikte equivalentieschaal is de gewijzigde OESO-equivalentieschaal, waarbij aan elk lid van het huishouden een gewicht wordt toegekend: 1 voor het eerste lid, 0,5 voor elk ander lid ouder dan 14 jaar en 0,3 voor elk lid jonger dan 14 jaar. Door het beschikbaar inkomen te delen door de waarde van de equivalentieschaal, wordt het nominaal inkomen herleid tot het welvaartsniveau van een alleenstaand huishouden. Op deze manier worden de inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling onderling vergelijkbaar gemaakt. Dat inkomensconcept wordt ook het gestandaardiseerd inkomen genoemd.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen. De berekeningsregels van de uitkeringen, bijdragen en inhoudingen op de personenbelasting die van kracht zijn op 1 januari 2019 worden toegepast om de inkomens van de leden van een huishouden te bepalen. Een privaat huishouden omvat de individuen die een verblijfplaats delen en die gezamenlijk beslissen over het overgrote deel van hun uitgaven. In deze oefening stemt dat concept overeen met het begrip ‘privaat huishouden’ in de administratieve gegevens. Private huishoudens zijn huishoudens die hetzelfde adres delen en niet als collectief geklasseerd worden. Collectieve huishoudens zijn religieuze gemeenschappen, rust- en verzorgingshuizen, weeshuizen, studenten- of arbeidershomes, ziekenhuizen of verplegingsinrichtingen, en gevangenissen. De leden van een privaat huishouden zijn niet noodzakelijk aan elkaar verwant. Een privaat huishouden kan bestaan uit verschillende gezinskernen en meer dan één fiscaal gezin omvatten.

Winnaars en verliezers: Procentueel aandeel van de huishoudens die hun beschikbaar inkomen met meer dan vijf euro per maand zien toenemen (winnaars) of afnemen (verliezers) als gevolg van de voorgestelde maatregelen.

Definities

Beschikbaar inkomen: De inkomsten waarover een huishouden beschikt tijdens een maand om hetzij te consumeren, hetzij te sparen. Om dit inkomen te berekenen worden eerst eventueel ontvangen bruto- inkomens uit tewerkstelling, en de ontvangen bruto socialezekerheidsuitkeringen (zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en bijstandsuitkeringen) en gezinsbijslagen van alle huishoudleden opgeteld. Na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen en de finaal verschuldigde personenbelasting bekomt men het beschikbaar inkomen. De doorrekening maakt gebruik van administratieve gegevens. De gegevens over het inkomen uit vermogen zijn zeer onvolledig in de gebruikte gegevens en worden dus niet in aanmerking genomen in het concept van het beschikbaar inkomen.

Gepensioneerd: De persoon ontvangt een rust- of overlevingspensioen in het stelsel van de werknemers, zelfstandigen of ambtenaren. Gerechtigden met een uitkering in het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, zitten niet in deze groep maar bij de RVA-uitkeringsgerechtigden.

Leefloon of financiële hulp: Middelengetoetste uitkeringen voor personen met en zonder een handicap. Volgende uitkeringen worden gesimuleerd: het leefloon en het equivalent leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), de integratietegemoetkoming (IT), de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden, en de Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (THAB). Voor de THAB worden voor de drie regio’s de rekenregels toegepast volgens de vroegere federale regeling, uitgedrukt in prijzen van 1 januari 2019.

Loon- of weddetrekkend: De persoon is tewerkgesteld als loon- of weddetrekkende in de private of de publieke sector.

Overige socio-economische positie: De persoon ontvangt niet elders geklasseerde uitkeringen of inkomsten die deel uitmaken van de beschikbare inkomensbronnen. Het gaat hier om gezinsbijslagen en uitkeringen wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

RVA-uitkeringsgerechtigd: De persoon ontvangt een werkloosheidsuitkering, een uitkering in het stelsel met bedrijfstoeslag, een uitkering tijdens een periode van tijdskrediet of loopbaanonderbreking of een activeringsuitkering ten laste van de RVA.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen. De berekeningsregels van de uitkeringen, bijdragen en inhoudingen op de personenbelasting die van kracht zijn op 1 januari 2019 worden toegepast om de inkomens van de leden van een huishouden te bepalen. Een privaat huishouden omvat de individuen die een verblijfplaats delen en die gezamenlijk beslissen over het overgrote deel van hun uitgaven. In deze oefening stemt dat concept overeen met het begrip ‘privaat huishouden’ in de administratieve gegevens. Private huishoudens zijn huishoudens die hetzelfde adres delen en niet als collectief geklasseerd worden. Collectieve huishoudens zijn religieuze gemeenschappen, rust- en verzorgingshuizen, weeshuizen, studenten- of arbeidershomes, ziekenhuizen of verplegingsinrichtingen, en gevangenissen. De leden van een privaat huishouden zijn niet noodzakelijk aan elkaar verwant. Een privaat huishouden kan bestaan uit verschillende gezinskernen en meer dan één fiscaal gezin omvatten.

Socio-economische positie van het individu met het hoogste bruto-inkomen in het huishouden: De socio-economische positie wordt bepaald aan de hand van de inkomensbron van het hoogste bruto-inkomen binnen het huishouden en is een indicator van de socio-economische positie van het huishouden in zijn geheel.

Winnaars en verliezers: Procentueel aandeel van de huishoudens die hun beschikbaar inkomen met meer dan vijf euro per maand zien toenemen (winnaars) of afnemen (verliezers) als gevolg van de voorgestelde maatregelen.

ZIV-uitkeringsgerechtigd: De persoon ontvangt een uitkering tijdens een periode van primaire arbeidsongeschiktheid of van invaliditeit in hetzij het stelsel van de werknemers of dat van de zelfstandigen. Vergoedingen in geval van ziekte tijdens een periode met gewaarborgd loon, zijn hier niet opgenomen. Ook uitkeringen in geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte maken geen deel uit van deze inkomensnotie. De gerechtigden met een uitkering voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte zijn opgenomen in de rubriek “andere” inkomsten.

Zelfstandige: De persoon betaalt bijdragen als zelfstandige.

Definities

Alleenstaande man met kind(eren): De referentiepersoon van het huishouden is een ongehuwde niet-samenwonende man met één of meerdere kinderen. De referentiepersoon van het huishouden is het huishoudlid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het huishouden betreffen. De kinderen zijn de personen die met de referentiepersoon de relatie ‘kind’ of ‘stiefkind’ hebben, ongeacht de leeftijd. De personen die niet verwant zijn aan de referentiepersoon, en jonger dan 18 zijn, worden als kind aangemerkt.

Alleenstaande vrouw met kind(eren): De referentiepersoon van het huishouden is een ongehuwde niet-samenwonende vrouw met één of meerdere kinderen. De referentiepersoon van het huishouden is het huishoudlid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het huishouden betreffen. De kinderen zijn de personen die met de referentiepersoon de relatie ‘kind’ of ‘stiefkind’ hebben, ongeacht de leeftijd. De personen die niet verwant zijn aan de referentiepersoon, en jonger dan 18 zijn, worden als kind aangemerkt.

Alleenwonende man : Huishoudens samengesteld uit een alleenwonende man.

Alleenwonende vrouw: Huishoudens samengesteld uit een alleenwonende vrouw.

Ander type huishouden: Alles huishoudenstypes die niet in een overige categorie zijn ondergebracht.

Beschikbaar inkomen: De inkomsten waarover een huishouden beschikt tijdens een maand om hetzij te consumeren, hetzij te sparen. Om dit inkomen te berekenen worden eerst eventueel ontvangen bruto- inkomens uit tewerkstelling, en de ontvangen bruto socialezekerheidsuitkeringen (zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en bijstandsuitkeringen) en gezinsbijslagen van alle huishoudleden opgeteld. Na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen en de finaal verschuldigde personenbelasting bekomt men het beschikbaar inkomen. De doorrekening maakt gebruik van administratieve gegevens. De gegevens over het inkomen uit vermogen zijn zeer onvolledig in de gebruikte gegevens en worden dus niet in aanmerking genomen in het concept van het beschikbaar inkomen.

Huishoudsamenstelling: Huishoudens worden ingedeeld op basis van de relaties tussen de verschillende huishoudleden. De indeling die hier gebruikt wordt is gebaseerd op de LIPRO-typologie van de huishoudens (LIfestyle PROjections, ontwikkeld door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut).

Koppel met kind(eren): Huishoudens samengesteld uit twee gehuwde of samenwonende personen zonder bloedverwantschap, van verschillend geslacht en ouder dan 18 jaar, met één of meerdere kinderen. De kinderen zijn de personen die met de referentiepersoon de relatie ‘kind’ of ‘stiefkind’ hebben, ongeacht de leeftijd. In geval van gehuwde ouders worden daarnaast personen die niet verwant zijn aan de referentiepersoon, en jonger dan 18 zijn, als kind aangemerkt. In geval van samenwonende ouders worden daarnaast personen die niet verwant zijn aan de referentiepersoon, en minstens 15 jaar jonger zijn dan de partner van de referentiepersoon, als kind aangemerkt. De referentiepersoon van het huishouden is het huishoudlid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het huishouden betreffen.

Koppel zonder kind(eren): Huishoudens samengesteld uit twee gehuwde of samenwonende personen zonder bloedverwantschap, van verschillend geslacht en ouder dan 18 jaar.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen. De berekeningsregels van de uitkeringen, bijdragen en inhoudingen op de personenbelasting die van kracht zijn op 1 januari 2019 worden toegepast om de inkomens van de leden van een huishouden te bepalen. Een privaat huishouden omvat de individuen die een verblijfplaats delen en die gezamenlijk beslissen over het overgrote deel van hun uitgaven. In deze oefening stemt dat concept overeen met het begrip ‘privaat huishouden’ in de administratieve gegevens. Private huishoudens zijn huishoudens die hetzelfde adres delen en niet als collectief geklasseerd worden. Collectieve huishoudens zijn religieuze gemeenschappen, rust- en verzorgingshuizen, weeshuizen, studenten- of arbeidershomes, ziekenhuizen of verplegingsinrichtingen, en gevangenissen. De leden van een privaat huishouden zijn niet noodzakelijk aan elkaar verwant. Een privaat huishouden kan bestaan uit verschillende gezinskernen en meer dan één fiscaal gezin omvatten.

Winnaars en verliezers: Procentueel aandeel van de huishoudens die hun beschikbaar inkomen met meer dan vijf euro per maand zien toenemen (winnaars) of afnemen (verliezers) als gevolg van de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

cdH
cdH104Renforcement de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge
cdH105Allongement de la durée du congé de maternité et de paternité
cdH202Relèvement des plafonds des pensions du 1er pilier
cdH203Individualisation des droits sociaux par la suppression du statut de cohabitant
cdH301Crédit d'impôts pour bas et moyens salaires dirigés vers les indépendants et fonctionnaires
cdH302Renforcement du bonus à l'emploi
cdH303Relèvement de la quotité exonérée d'impôt à 10.000 €
cdH306Augmentation de l'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel
cdH412Economie circulaire: Déduction d'impôts partielle du coût de main d'œuvre pour les activités de réparation effectuées
CD&V
CD&V201Verhoging van minimale uitkeringen bij werkloosheid, thematisch verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
CD&V202Uitbreiding van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten voor werknemers
CD&V203Verlagen van de werknemersbijdragen via het uitbreiden van de werkbonus
CD&V205Verhoging van de minimumpensioenen
CD&V206Verhogen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
CD&V207Verhogen van de tegemoetkoming aan gehandicapten
CD&V208Verhogen van het leefloon
CD&V214Verhoging van het vrijgestelde bedrag aan arbeidsinkomen voor personen met een handicap met een integratietegemoetkoming
CD&V301Verdubbeling van het belastingkrediet voor kinderen ten laste
CD&V302Uitbreiding belastingvermindering voor kinderoppas
CD&V303Verhoging toeslag op belastingvrije som voor grootouders en broers/zussen ten laste ouder dan 65 jaar
Défi
Défi101Augmentation de la quotité exonérée d'impôt jusqu'à 13.670 euros (par paliers successifs de 10.000 euros et 12.000 euros)
Défi201Substitution des allocations de remplacement de revenus (personnes handicapées) et revenu d'intégration en une allocation d’un minimum de 1.300 euros
ECOLO
ECOLO105Transformation de l’avantage sur les voitures salaires (volet employé)
ECOLO204Statut simplifié indépendants
ECOLO401Augmentation des allocations les plus basses pour viser un dépassement du seuil de pauvreté
ECOLO502Crédit d'impôt pour les bas salaires
Groen
Groen101Optrekken van de federale sociale minimumuitkeringen tot de armoededrempel
Groen102Terugdringen van de kinderarmoede door een gerichte maatregel voor de armste gezinnen
Groen203Werkbonus versterken voor lage lonen en deeltijds werkenden
Groen301Uitdoven van de ongunstige subsidie van salariswagens: deel personenbelastingen en werknemersbijdragen
Groen303Een belastingkrediet voor alle werknemers dat varieert naargelang de woon-werkafstand (het mobiliteitsbudget)
MR
MR201Relèvement de la quotité de revenus exemptée d'impôt à 13 500 euros avec application des tranches actuelles à l'IPP sur la quotité exemptée
N-VA
N-VA201Beperken van de werkloosheid in de tijd
N-VA202Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering
N-VA203Verhoging van het leefloon voor mensen met een arbeidsverleden
N-VA204Geen nieuwe instroom meer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
N-VA301Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) tot de armoedegrens
N-VA302Verhoging van de pensioenen onder €1.500 voor effectieve loopbanen >= 35 jaar
N-VA303Afbouw belastingvermindering voor hoge pensioenen
N-VA304Verhoging van de minimumpensioenen
N-VA501Verlaging van de personenbelasting door geleidelijke schrapping van de 45%-schijf
Open Vld
Open Vld101Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft.
Open Vld102Eén sociaal statuut voor wie werkt of gewerkt heeft. De pensioenen van zelfstandigen gaan fors omhoog.
Open Vld204We zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen. We verdriedubbelen de fiscale aftrek voor kinderen jonger dan drie jaar.
PP
PP101Limiter le droit à la sécurité sociale pleine et entière à deux ans de résidence préalable et effective
PP102Suppression des droits au revenu d'intégration et aux allocations de chômage pour les étrangers non européens sur le territoire qui constituent une charge déraisonnable pour le pays
PP202Suppression des cotisations sociales pendant deux ans pour les nouveaux indépendants
PP205Réforme de l'IPP: 0% d'impôts sur les premiers 14.000€ de revenus; taux maximum de 40%; suppression de niches fiscales; globalisation de revenus
PP301Revalorisation de 100 € mensuels des basses pensions (-1300 €/mois)
PS
PS107Octroyer une indemnité aux travailleurs indépendants dès le premier jour de maladie
PS202Amener à 1.500 euros net par mois les pensions minimales (en cas de carrière complète)
PS203Augmentation des allocations sociales au seuil de pauvreté
sp.a
sp.a101Verhoging minimumpensioenen
sp.a102Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 42 jaar loopbaan zonder leeftijdsvoorwaarde; invoering pensioenbonus voor wie langer dan 42 jaar werkt.
sp.a103Geleidelijke verhoging vervangingsratio voor alleenstaande pensioenen
sp.a104Verhoging van het plafond werknemerspensioen
sp.a106Verhoging solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen
sp.a301Optrekken belastingvrije som in de personenbelasting
sp.a302Fiscale werkbonus verhogen
sp.a305Verhoging van het minimumloon via sociaal overleg, parallel met verlaging van de werkgeversbijdrage
sp.a306Aanpassing sociale werkbonus
sp.a506Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten:personenbelasting
sp.a507Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten: werknemersbijdragen
VB
VB106Verlagen personenbelasting
VB201Beperking werkloosheid in de tijd
VB202Verhogen pensioenen tot € 1500 bij effectieve loopbaan van 40 jaar
VB203Besparen op hoogste ambtenarenpensioenen
VB205Halftijds opvoedersloon
VB206Wachttijd toegang kinderbijslag voor niet-EU-burgers
VB217Verhoging minimale sociale uitkeringen tot armoedegrens voor zij die de wachttijd doorlopen hebben
VB305Wachttijd toegang sociale zekerheid en sociale bijstand

Directe impact op de consumptieprijsindex en gezondheidsindex

Verschil ten opzichte van het referentiescenario
Consumptieprijsindex
cdH-0,07pp
CD&V+0,11pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,79pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,01pp
PP+0,08pp
PS-0,82pp
PVDA-PTB-0,38pp
sp.a-0,91pp
VB-0,63pp
Gezondheidsindex
cdH-0,07pp
CD&V+0,12pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,45pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,01pp
PP+0,08pp
PS-0,88pp
PVDA-PTB-0,41pp
sp.a-0,99pp
VB-0,67pp

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Directe impact op de consumptieprijsindex voor huishoudens ingedeeld naar inkomenskwartiel

InkomenskwartielAandeel in de totale populatieVerschil ten opzichte van het referentiescenario
1ste kwartiel25%
cdH-0,07pp
CD&V+0,09pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+1,09pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,00pp
PP+0,08pp
PS-0,93pp
PVDA-PTB-0,43pp
sp.a-1,00pp
VB-0,89pp
2de kwartiel25%
cdH-0,07pp
CD&V+0,07pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+1,00pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,00pp
PP+0,10pp
PS-0,88pp
PVDA-PTB-0,48pp
sp.a-0,98pp
VB-0,68pp
3de kwartiel25%
cdH-0,07pp
CD&V+0,12pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,57pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,02pp
PP+0,07pp
PS-0,80pp
PVDA-PTB-0,37pp
sp.a-0,90pp
VB-0,61pp
4de kwartiel25%
cdH-0,07pp
CD&V+0,14pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,72pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,02pp
PP+0,07pp
PS-0,77pp
PVDA-PTB-0,32pp
sp.a-0,84pp
VB-0,51pp
Consumptieprijsindex100%
cdH-0,07pp
CD&V+0,11pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,79pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,01pp
PP+0,08pp
PS-0,82pp
PVDA-PTB-0,38pp
sp.a-0,91pp
VB-0,63pp

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Directe impact op de consumptieprijsindex voor huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

GezinssamenstellingAandeel in de totale populatieVerschil ten opzichte van het referentiescenario
Eenpersoonshuishouden34%
cdH-0,08pp
CD&V+0,10pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+1,09pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,00pp
PP+0,09pp
PS-0,90pp
PVDA-PTB-0,39pp
sp.a-0,91pp
VB-0,79pp
Twee (of meer) volwassenen zonder kinderen30%
cdH-0,06pp
CD&V+0,14pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+1,09pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,00pp
PP+0,11pp
PS-0,77pp
PVDA-PTB-0,45pp
sp.a-0,85pp
VB-0,53pp
Volwassene met kind(eren)9%
cdH-0,05pp
CD&V+0,14pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,40pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,01pp
PP+0,03pp
PS-0,91pp
PVDA-PTB-0,30pp
sp.a-1,01pp
VB-0,76pp
Twee (of meer) volwassenen met kind(eren)27%
cdH-0,07pp
CD&V+0,09pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,41pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,03pp
PP+0,05pp
PS-0,80pp
PVDA-PTB-0,33pp
sp.a-0,94pp
VB-0,59pp
Consumptieprijsindex100%
cdH-0,07pp
CD&V+0,11pp
DéFI-
Ecolo-
Groen+0,79pp
MR-
N-VA-
Open Vld-0,01pp
PP+0,08pp
PS-0,82pp
PVDA-PTB-0,38pp
sp.a-0,91pp
VB-0,63pp

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Directe impact op de consumptieprijsindex en gezondheidsindex

Consumptieprijsindex

Verschil in procentpunt
loading...

Gezondheidsindex

Verschil in procentpunt
loading...

Directe impact op de consumptieprijsindex voor huishoudens ingedeeld naar inkomenskwartiel

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Directe impact op de consumptieprijsindex voor huishoudens ingedeeld naar huishoudenssamenstelling

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de rechtstreekse impact op de inflatie van de voorgestelde maatregelen die de prijzen van goederen en diensten wijzigen voor verschillende categorieën van huishoudens. De impact wordt uitgedrukt in termen van het verschil in inflatie in procentpunt ten opzichte van het referentiescenario, d.w.z. vóór de invoering van de maatregelen.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het HINT-model. Meer informatie over het HINT-model is beschikbaar in de Working Paper betreffende EXPEDITION.

Definities

Consumptieprijsindex: De consumptieprijsindex wordt maandelijks berekend en weerspiegelt de prijsevolutie van de door een gemiddeld gezin geconsumeerde goederen en diensten in België. Er wordt rekening gehouden met de prijsevolutie van honderden producten op tal van plaatsen in België, waarvan een gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van gewichten die afgeleid worden uit het huishoudbudgetonderzoek.

Gezondheidsindex: De gezondheidsindex wordt op dezelfde manier berekend als de consumptieprijsindex, maar dan zonder rekening te houden met het prijsverloop van benzine, diesel, alcoholische dranken en tabakswaren.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Definities

Consumptieprijsindex: De consumptieprijsindex wordt maandelijks berekend en weerspiegelt de prijsevolutie van de door een gemiddeld gezin geconsumeerde goederen en diensten in België. Er wordt rekening gehouden met de prijsevolutie van honderden producten op tal van plaatsen in België, waarvan een gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van gewichten die afgeleid worden uit het huishoudbudgetonderzoek.

Inkomenskwartiel: De huishoudens zijn verdeeld in vier gelijke grootteklassen naargelang van hun equivalent beschikbaar inkomen (van laag naar hoog). Elke klasse vertegenwoordigt 25 % van de huishoudens en wordt ‘kwartiel’ genoemd. Het eerste kwartiel omvat de huishoudens met de 25 % laagste inkomens, terwijl het vierde kwartiel de huishoudens omvat met de 25 % hoogste inkomens. Het equivalent beschikbaar inkomen is het beschikbaar inkomen van een huishouden gedeeld door de waarde van zijn equivalentieschaal. De equivalentieschaal is een factor die de schaalvoordelen met betrekking tot het beheer van een gemeenschappelijk huishouden uitdrukt, alsook de - verondersteld - minder grote behoeften van kinderen ten opzichte van deze van volwassenen. De gebruikte equivalentieschaal is de gewijzigde OESO-equivalentieschaal, waarbij aan elk lid van het huishouden een gewicht wordt toegekend: 1 voor het eerste lid, 0,5 voor elk ander lid ouder dan 14 jaar en 0,3 voor elk lid jonger dan 14 jaar. Door het beschikbaar inkomen te delen door de waarde van de equivalentieschaal, wordt het nominaal inkomen herleid tot het welvaartsniveau van een alleenstaand huishouden. Op deze manier worden de inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling onderling vergelijkbaar gemaakt. Dat inkomensconcept wordt ook het gestandaardiseerd inkomen genoemd. Schaalvoordelen zijn kostenvoordelen die ontstaan doordat meerdere personen binnen eenzelfde huishouden leven. Ze kunnen in bepaalde mate een aantal gemeenschappelijke kosten delen, zoals de kosten voor verwarming, wagen of verlichting.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Definities

Consumptieprijsindex: De consumptieprijsindex wordt maandelijks berekend en weerspiegelt de prijsevolutie van de door een gemiddeld gezin geconsumeerde goederen en diensten in België. Er wordt rekening gehouden met de prijsevolutie van honderden producten op tal van plaatsen in België, waarvan een gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van gewichten die afgeleid worden uit het huishoudbudgetonderzoek.

Eenpersoonshuishouden: Huishouden bestaande uit één persoon.

Gezinssamenstelling: Huishoudens worden ingedeeld op basis van het aantal personen en hun leeftijd. Deze indeling is gebaseerd op de Eurostat-typologie die wordt gebruikt binnen het Huishoudbudgetonderzoek.

Referentiescenario: De socio-economische situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Twee (of meer) volwassenen met kind(eren): Een huishouden dat bestaat uit twee of meer personen die ouder zijn dan 16 jaar en één of meer kinderen. De leden van het huishouden zijn al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, verblijven in één en dezelfde woning en wonen er gezamenlijk. Leden van het huishouden die jonger zijn dan 16 jaar worden beschouwd als kinderen.

Twee (of meer) volwassenen zonder kinderen: Een huishouden dat bestaat uit twee of meer personen, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, die in één en dezelfde woning verblijven en er gezamenlijk wonen. Alle leden van het huishouden zijn ouder dan 16 jaar.

Volwassene met kind(eren): De referentiepersoon in het huishouden is het enige lid van het huishouden dat ouder is dan 16 jaar en er zijn één of meer kinderen. De referentiepersoon van het huishouden is het huishoudlid dat het meest bijdraagt tot de financiële middelen waarover het huishouden beschikt. Als twee leden hetzelfde bijdragen wordt de oudste persoon als referentiepersoon aangeduid. Leden van het huishouden die jonger zijn dan 16 jaar worden beschouwd als kinderen.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

cdH
cdH201Réduction de la TVA sur les verres de lunettes
cdH411Economie circulaire: Réduction de la TVA pour les activités de réparation
CD&V
CD&V403Taks op vliegtickets
Groen
Groen103We maken geneesmiddelen goedkoper door een sluismodel van openbare aanbestedingen
Groen304Invoeren van een luchtvaartheffing om de oneerlijke fiscale behandeling van de luchtvaartsector te compenseren.
Groen307Afschaffing forfaitaire belastingen: Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Groen308Afschaffing forfaitaire belastingen: verkeersbelasting gezinnen
Groen310Invoeren slimme kilometerheffing
Groen503Doorstoot van wind op land en zonne-energie
Groen504Invoeren van een geleidelijk oplopende koolstofheffing voor alle sectoren, zonder uitzonderingen voor de grootste vervuilers
Open Vld
Open Vld205We zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen. We verhogen het aantal inkomensgerelateerde plaatsen en opvang met ruime openingsuren.
Open Vld303We stimuleren deelmobiliteit door het btw-tarief op abonnementen en tickets algemeen te verlagen van 21% naar 6%.
PP
PP118Suppression de la dotation à BPost pour acheminer les journaux en dessous du coût réel
PS
PS101Rembourser intégralement les consultations et visites à domicile des médecins généralistes pour tout le monde
PS102Rembourser intégralement les consultations de dentisterie générale pour les adultes
PS103Fournir un repas chaud gratuit à tous les élèves fréquentant l’enseignement maternel et fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles
PS201Réduire la TVA sur l’électricité de 21% à 6%
PS307Augmenter structurellement la dotation de la SNCB et d’Infrabel - recrutement de personnel, digitalisation et politique tarifaire
PVDA-PTB
PVDA-PTB201Goedkopere geneesmiddelen via het kiwimodel | Les médicaments hors brevet moins chers via le modèle kiwi
PVDA-PTB301Gratis naar de huisarts | Consultation gratuite chez le généraliste
sp.a
sp.a201Terugbetaling eerstelijnspsychologie
sp.a202Verhoogde terugbetaling tandzorg, brillen, lenzen en hoorapparaten
sp.a203Gratis eerste lijn
sp.a207Maximumfactuur in de residentiele ouderenzorg
sp.a212Gratis kinderopvang voor 1 dag per week in eerste levensjaar en 2 dagen per week vanaf het tweede levensjaar
sp.a403BTW op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%
sp.a404Uitbreiding sociaal tarief elektriciteit en aardgas
sp.a509Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone), Antwerpen en Gent
VB
VB101Verlaging BTW op elektriciteit en gas
VB405Schrappen subsidie krantenbezorging

Directe impact op de evolutie van het maandelijks beschikbaar inkomen tussen niet-werken en werken

Verschil in het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen

Kies een gewest, een gezinssamenstelling, een statuut bij voltijds werken en een statuut bij niet-werken

Inkomen bij niet-werkenInkomen bij voltijds werken Financiële werkprikkel

Directe impact op de evolutie van het maandelijks beschikbaar inkomen tussen niet-werken en werken

Verschil in het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen

Kies een gewest, een gezinssamenstelling, een statuut bij voltijds werken en een statuut bij niet-werken

Waarover gaat het?

De indicatoren die hier worden voorgesteld houden rekening met de rechtstreekse impact van de voorgestelde maatregelen op het nominaal beschikbaar inkomen bij werken, niet-werken en de evolutie ervan bij de overgang van niet-werken naar voltijds werken. De resultaten worden voorgesteld voor een selectie van typegezinnen waarvan de samenstelling verschilt naargelang van de socio-economische kenmerken van de leden.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het TYPECAST-model. Meer informatie over het TYPECAST-model is beschikbaar in de Working Paper betreffende EXPEDITION. 

Definities

Financiële werkprikkel: Vergelijking tussen het beschikbaar inkomen bij niet-werken en het beschikbaar inkomen bij voltijds werken. Het verschil tussen beide inkomens geeft de financiële spanning tussen voltijds werken en niet-werken weer. De financiële werkprikkel geeft met andere woorden weer hoe het gezinsinkomen wijzigt wanneer 1 gezinslid de overstap maakt van niet-werken naar werken. Deze spanning kan gezien worden als een stimulans om voltijds te gaan werken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele kosten van voltijds werken voor vervoer, kinderopvang of andere uitgaven.

Gezinssamenstelling: Er worden vier gezinstypes onderscheiden: een alleenstaande, 35 jaar oud en zonder kinderen; een alleenstaande, 35 jaar oud, met twee kinderen ten laste, 8 en 4 jaar oud; een getrouwd koppel, 37 en 35 jaar oud, zonder kinderen; een getrouwd koppel, 37 en 35 jaar oud, met twee kinderen ten laste, 8 en 4 jaar oud.

Inkomen: Niveau van het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen.

Statuut bij niet-werken: Drie verschillende statuten worden onderscheiden: leefloongerechtigde; 1 maand werkloos met een uitkering als volledig werkloze; 18 maanden werkloos met een uitkering als volledig werkloze.

Statuut bij voltijds werken: Een voltijdse baan stemt overeen met 38 uren werk per week aan een referentieloon. Het referentieloon verschilt volgens drie niveaus: laag (1 600 euro), mediaan (2 600 euro) en hoog (3 600 euro). Bij het koppel werkt de partner halftijds (19 uren per week) aan het bruto maandloon van 1 300 euro. De situatie van de partner halftijds blijft dezelfde voor alle gezinnen.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

cdH
cdH104Renforcement de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge
cdH203Individualisation des droits sociaux par la suppression du statut de cohabitant
cdH302Renforcement du bonus à l'emploi
cdH303Relèvement de la quotité exonérée d'impôt à 10.000 €
cdH412Economie circulaire: Déduction d'impôts partielle du coût de main d'œuvre pour les activités de réparation effectuées
CD&V
CD&V201Verhoging van minimale uitkeringen bij werkloosheid, thematisch verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
CD&V202Uitbreiding van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten voor werknemers
CD&V203Verlagen van de werknemersbijdragen via het uitbreiden van de werkbonus
CD&V208Verhogen van het leefloon
CD&V301Verdubbeling van het belastingkrediet voor kinderen ten laste
Défi
Défi101Augmentation de la quotité exonérée d'impôt jusqu'à 13.670 euros (par paliers successifs de 10.000 euros et 12.000 euros)
Défi201Substitution des allocations de remplacement de revenus (personnes handicapées) et revenu d'intégration en une allocation d’un minimum de 1.300 euros
ECOLO
ECOLO401Augmentation des allocations les plus basses pour viser un dépassement du seuil de pauvreté
ECOLO502Crédit d'impôt pour les bas salaires
Groen
Groen101Optrekken van de federale sociale minimumuitkeringen tot de armoededrempel
Groen203Werkbonus versterken voor lage lonen en deeltijds werkenden
Groen303Een belastingkrediet voor alle werknemers dat varieert naargelang de woon-werkafstand (het mobiliteitsbudget)
MR
MR201Relèvement de la quotité de revenus exemptée d'impôt à 13 500 euros avec application des tranches actuelles à l'IPP sur la quotité exemptée
N-VA
N-VA201Beperken van de werkloosheid in de tijd
N-VA202Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering
N-VA203Verhoging van het leefloon voor mensen met een arbeidsverleden
N-VA501Verlaging van de personenbelasting door geleidelijke schrapping van de 45%-schijf
Open Vld
Open Vld101Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft.
PP
PP205Réforme de l'IPP: 0% d'impôts sur les premiers 14.000€ de revenus; taux maximum de 40%; suppression de niches fiscales; globalisation de revenus
PS
PS203Augmentation des allocations sociales au seuil de pauvreté
sp.a
sp.a301Optrekken belastingvrije som in de personenbelasting
sp.a302Fiscale werkbonus verhogen
sp.a305Verhoging van het minimumloon via sociaal overleg, parallel met verlaging van de werkgeversbijdrage
sp.a306Aanpassing sociale werkbonus
VB
VB106Verlagen personenbelasting
VB201Beperking werkloosheid in de tijd
VB217Verhoging minimale sociale uitkeringen tot armoedegrens voor zij die de wachttijd doorlopen hebben

Impact op lange termijn van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040 (behalve de forfaitaire compensatoire belasting)
Onderzoek en ontwikkeling Publieke investeringen Geheel van structurele maatregelen
Bbp en zijn componenten
Bbp
cdH-+2,97%+2,97%
CD&V-+1,84%+1,84%
DéFI---
Ecolo-+1,46%+1,46%
Groen+0,35%+0,90%+1,21%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,17%+0,17%
PS-+0,49%+0,49%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,49%+1,49%
Consumptieve bestedingen van de particulieren
cdH-+1,62%+1,62%
CD&V-+1,02%+1,02%
DéFI---
Ecolo-+0,82%+0,82%
Groen+0,30%+0,53%+0,80%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,10%+0,10%
PS-+0,29%+0,29%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,85%+0,85%
Overheidsconsumptie
cdH-+2,23%+2,23%
CD&V-+1,39%+1,39%
DéFI---
Ecolo-+1,10%+1,10%
Groen+0,23%+0,68%+0,88%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,13%+0,13%
PS-+0,36%+0,36%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,12%+1,12%
Particuliere investeringen zonder O&O
cdH-+1,55%+1,55%
CD&V-+0,95%+0,95%
DéFI---
Ecolo-+0,76%+0,76%
Groen+0,18%+0,49%+0,63%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,09%+0,09%
PS-+0,27%+0,27%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,80%+0,80%
Particuliere investeringen in O&O
cdH-+0,58%+0,58%
CD&V-+0,36%+0,36%
DéFI---
Ecolo-+0,32%+0,32%
Groen+6,56%+0,27%+6,74%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,03%+0,03%
PS-+0,19%+0,19%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,29%+0,29%
Publieke investeringen
cdH-+24,02%+24,02%
CD&V-+14,92%+14,92%
DéFI---
Ecolo-+11,56%+11,56%
Groen+0,23%+6,46%+6,67%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+1,23%+1,23%
PS-+3,32%+3,32%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+11,11%+11,11%
Uitvoer
cdH-+1,56%+1,56%
CD&V-+0,97%+0,97%
DéFI---
Ecolo-+0,78%+0,78%
Groen+0,20%+0,49%+0,66%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,09%+0,09%
PS-+0,27%+0,27%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,80%+0,80%
Invoer
cdH-+0,10%+0,10%
CD&V-+0,07%+0,07%
DéFI---
Ecolo-+0,05%+0,05%
Groen+0,00%+0,03%+0,03%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,01%+0,01%
PS-+0,01%+0,01%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,05%+0,05%
Aanvullende indicatoren
Bbp-deflator
cdH--1,45%-1,45%
CD&V--0,90%-0,90%
DéFI---
Ecolo--0,72%-0,72%
Groen-0,20%-0,46%-0,63%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP--0,08%-0,08%
PS--0,25%-0,25%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB--0,74%-0,74%
Reële loonkosten (privésector)
cdH-+2,11%+2,11%
CD&V-+1,30%+1,30%
DéFI---
Ecolo-+1,04%+1,04%
Groen+0,43%+0,65%+1,05%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,12%+0,12%
PS-+0,35%+0,35%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,07%+1,07%
Arbeidsproductiviteit
cdH-+2,43%+2,43%
CD&V-+1,50%+1,50%
DéFI---
Ecolo-+1,19%+1,19%
Groen+0,28%+0,75%+0,99%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,14%+0,14%
PS-+0,40%+0,40%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,23%+1,23%
Werkgelegenheidsgraad
cdH-+0,34pp+0,34pp
CD&V-+0,21pp+0,21pp
DéFI---
Ecolo-+0,17pp+0,17pp
Groen+0,04pp+0,10pp+0,14pp
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,02pp+0,02pp
PS-+0,05pp+0,05pp
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,17pp+0,17pp
Forfaitaire compensatoire belasting
cdH-+0,17% van het bbp+0,17% van het bbp
CD&V-+0,10% van het bbp+0,10% van het bbp
DéFI---
Ecolo-+0,07% van het bbp+0,07% van het bbp
Groen-0,01% van het bbp+0,04% van het bbp+0,03% van het bbp
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,01% van het bbp+0,01% van het bbp
PS-+0,02% van het bbp+0,02% van het bbp
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,07% van het bbp+0,07% van het bbp

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Impact op lange termijn op het bbp en zijn componenten van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040 (behalve de forfaitaire compensatoire belasting)
Onderzoek en ontwikkeling Publieke investeringen Geheel van structurele maatregelen
Bbp
cdH-+2,97%+2,97%
CD&V-+1,84%+1,84%
DéFI---
Ecolo-+1,46%+1,46%
Groen+0,35%+0,90%+1,21%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,17%+0,17%
PS-+0,49%+0,49%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,49%+1,49%
Consumptieve bestedingen van de particulieren
cdH-+1,62%+1,62%
CD&V-+1,02%+1,02%
DéFI---
Ecolo-+0,82%+0,82%
Groen+0,30%+0,53%+0,80%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,10%+0,10%
PS-+0,29%+0,29%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,85%+0,85%
Overheidsconsumptie
cdH-+2,23%+2,23%
CD&V-+1,39%+1,39%
DéFI---
Ecolo-+1,10%+1,10%
Groen+0,23%+0,68%+0,88%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,13%+0,13%
PS-+0,36%+0,36%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,12%+1,12%
Particuliere investeringen zonder O&O
cdH-+1,55%+1,55%
CD&V-+0,95%+0,95%
DéFI---
Ecolo-+0,76%+0,76%
Groen+0,18%+0,49%+0,63%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,09%+0,09%
PS-+0,27%+0,27%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,80%+0,80%
Particuliere investeringen in O&O
cdH-+0,58%+0,58%
CD&V-+0,36%+0,36%
DéFI---
Ecolo-+0,32%+0,32%
Groen+6,56%+0,27%+6,74%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,03%+0,03%
PS-+0,19%+0,19%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,29%+0,29%
Publieke investeringen
cdH-+24,02%+24,02%
CD&V-+14,92%+14,92%
DéFI---
Ecolo-+11,56%+11,56%
Groen+0,23%+6,46%+6,67%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+1,23%+1,23%
PS-+3,32%+3,32%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+11,11%+11,11%
Uitvoer
cdH-+1,56%+1,56%
CD&V-+0,97%+0,97%
DéFI---
Ecolo-+0,78%+0,78%
Groen+0,20%+0,49%+0,66%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,09%+0,09%
PS-+0,27%+0,27%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,80%+0,80%
Invoer
cdH-+0,10%+0,10%
CD&V-+0,07%+0,07%
DéFI---
Ecolo-+0,05%+0,05%
Groen+0,00%+0,03%+0,03%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,01%+0,01%
PS-+0,01%+0,01%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,05%+0,05%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Impact op lange termijn op de aanvullende indicatoren van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040 (behalve de forfaitaire compensatoire belasting)
Onderzoek en ontwikkeling Publieke investeringen Geheel van structurele maatregelen
Bbp-deflator
cdH--1,45%-1,45%
CD&V--0,90%-0,90%
DéFI---
Ecolo--0,72%-0,72%
Groen-0,20%-0,46%-0,63%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP--0,08%-0,08%
PS--0,25%-0,25%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB--0,74%-0,74%
Reële loonkosten (privésector)
cdH-+2,11%+2,11%
CD&V-+1,30%+1,30%
DéFI---
Ecolo-+1,04%+1,04%
Groen+0,43%+0,65%+1,05%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,12%+0,12%
PS-+0,35%+0,35%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,07%+1,07%
Arbeidsproductiviteit
cdH-+2,43%+2,43%
CD&V-+1,50%+1,50%
DéFI---
Ecolo-+1,19%+1,19%
Groen+0,28%+0,75%+0,99%
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,14%+0,14%
PS-+0,40%+0,40%
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+1,23%+1,23%
Werkgelegenheidsgraad
cdH-+0,34pp+0,34pp
CD&V-+0,21pp+0,21pp
DéFI---
Ecolo-+0,17pp+0,17pp
Groen+0,04pp+0,10pp+0,14pp
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,02pp+0,02pp
PS-+0,05pp+0,05pp
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,17pp+0,17pp
Forfaitaire compensatoire belasting
cdH-+0,17% van het bbp+0,17% van het bbp
CD&V-+0,10% van het bbp+0,10% van het bbp
DéFI---
Ecolo-+0,07% van het bbp+0,07% van het bbp
Groen-0,01% van het bbp+0,04% van het bbp+0,03% van het bbp
MR---
N-VA---
Open Vld---
PP-+0,01% van het bbp+0,01% van het bbp
PS-+0,02% van het bbp+0,02% van het bbp
PVDA-PTB---
sp.a---
VB-+0,07% van het bbp+0,07% van het bbp

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
ppProcentpunt

Impact op lange termijn van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Bbp en zijn componenten

Bbp

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Consumptieve bestedingen van de particulieren

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Overheidsconsumptie

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Particuliere investeringen zonder O&O

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Particuliere investeringen in O&O

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Publieke investeringen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Uitvoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Invoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Aanvullende indicatoren

Bbp-deflator

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Reële loonkosten (privésector)

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Arbeidsproductiviteit

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Werkgelegenheidsgraad

Verschillen in procentpunt ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Forfaitaire compensatoire belasting

Verschillen in % van het bbp in 2040
loading...

Impact op lange termijn op het bbp en zijn componenten van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Bbp

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Consumptieve bestedingen van de particulieren

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Overheidsconsumptie

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Particuliere investeringen zonder O&O

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Particuliere investeringen in O&O

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Publieke investeringen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Uitvoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Invoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Impact op lange termijn op de aanvullende indicatoren van de investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling en de overheidsinvesteringen

Bbp-deflator

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Reële loonkosten (privésector)

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Arbeidsproductiviteit

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Werkgelegenheidsgraad

Verschillen in procentpunt ten opzichte van het referentiescenario in 2040
loading...

Forfaitaire compensatoire belasting

Verschillen in % van het bbp in 2040
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de macro-economische impact op lange termijn (2040) van de zogenaamde ‘structurele’ maatregelen, ingedeeld in vier domeinen: marktwerking, onderzoek en ontwikkeling, administratieve lasten en publieke investeringen. De maatregelen van de doorrekening hebben alleen betrekking op het tweede en vierde domein.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het QUEST-model en voorgesteld als verschil ten opzichte van het referentiescenario in 2040.  

Meer informatie over het QUEST-model is beschikbaar in de betreffende Working Paper.

Definities

Administratieve lasten: Administratieve lasten worden gedefinieerd als het geheel van procedures en formaliteiten die de ondernemingen en burgers moeten doorlopen om in orde te zijn met de bestaande regelgeving.

Arbeidsproductiviteit: De arbeidsproductiviteit wordt verkregen door het bbp in volume te delen door het aantal werknemers.

Bbp: Het bruto binnenlands product (bbp) is een indicator van de totale economische activiteit op een bepaald grondgebied, gedurende een bepaalde periode. Het bbp is gelijk aan de som van de binnenlandse finale bestedingen aan goederen en diensten (consumptieve bestedingen en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten. Het bbp wordt uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Bbp-deflator: Deflator (prijsindex) van het bruto binnenlands product (index 2019=100).

Consumptieve bestedingen van de particulieren: Consumptieve bestedingen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Forfaitaire compensatoire belasting: Het model creëert een theoretische compensatoire belasting gezien het de verplichting oplegt dat de ratio overheidsschuld in % van het BBP op termijn opnieuw haar oorspronkelijke waarde bereikt. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp stijgt, zal die belasting op alle huishoudens worden geheven. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp daalt, zal die belasting negatief zijn en overeenstemmen met een overdracht aan alle huishoudens.

Geheel van structurele maatregelen: De resultaten in deze kolom zijn de resultaten van de simulatie die het geheel van structurele maatregelen bevat die door de politieke partij zijn voorgesteld. Die resultaten zijn niet noodzakelijk gelijk aan de som van de impact van de individuele maatregelen.

Invoer: Invoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Marktwerking: Marktwerking slaat op de voorwaarden voor markttoetreding en -uittreding en voor het functioneren van economische actoren, die de graad van competitiviteit op de markt bepalen. De analyse op dit domein heeft betrekking op de maatregelen die de algemene kosten van markttoetreding verlagen enerzijds en op sectorspecifieke markthervormingen in de sector van de kleinhandel, de gereguleerde professionele diensten (juridische beroepen, accountants en architecten) en de netwerkdiensten (energie, communicatie en transport) anderzijds.

Onderzoek en ontwikkeling: Onderzoek betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technologische kennis. Ontwikkeling betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het gebruik van kennis voor nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten, processen of diensten.

Overheidsconsumptie: De consumptieve bestedingen van de overheid in hoofdzaak de lonen van de ambtenaren, de netto-aankoop van goederen en diensten van de overheid, de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de overheidssector en de afschrijving van overheidskapitaal. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Particuliere investeringen in O&O: De particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling vormen een deel van de bruto-investeringen van de ondernemingen. Ze omvatten de aankopen minus de verkopen van onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door ondernemingen. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Particuliere investeringen zonder O&O: De particuliere investeringen zonder onderzoek en ontwikkeling vormen een deel van de bruto-investeringen van de ondernemingen. Ze omvatten de aankopen minus de verkopen van vaste activa zonder onderzoek en ontwikkeling (zoals gebouwen, wegen, IT- of telecommunicatie-uitrusting, software) uitgevoerd door ondernemingen. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Publieke investeringen: Met publieke investeringen worden de bruto-investeringen in vaste activa door openbare besturen bedoeld. Deze worden gedefinieerd als de aankopen minus de verkopen van vaste activa uitgevoerd door de sector van de openbare besturen bestaande uit de federale overheid, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden. Tot de vaste activa behoren materiële activa zoals gebouwen, civieltechnische werken (in het bijzonder weg- en waterbouwkundige werken), transportmaterieel, IT- of telecommunicatie-uitrusting en wapensystemen, en immateriële activa zoals uitgaven voor O&O of software. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Reële loonkosten (privésector): De reële loonkosten worden verkregen door de loonkosten te delen door de bbp-deflator. De loonkosten zijn gelijk aan het brutoloon vermeerderd met het geheel van werkgeversbijdragen. Het betreft de gemiddelde loonkosten, m.a.w. de loonkosten per tewerkgestelde persoon.

Uitvoer: Uitvoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040: De gecumuleerde groei tussen 2019 en 2040 zal worden vermeerderd (of verminderd als het cijfer negatief is) met het percentage (procentpunt bij de werkgelegenheidsgraad) in de tabel.

Werkgelegenheidsgraad : De werkgelegenheidsgraad wordt, volgens de Europa 2020-strategie (EU 2020), gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar die in België wonen enerzijds en het totaal aantal 20-64-jarigen die in België wonen anderzijds. Het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar is afkomstig van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) en wordt gedefinieerd als alle personen die, in de loop van de referentieweek van de enquête, minstens één uur tegen verloning hebben gewerkt.

Definities

Administratieve lasten: Administratieve lasten worden gedefinieerd als het geheel van procedures en formaliteiten die de ondernemingen en burgers moeten doorlopen om in orde te zijn met de bestaande regelgeving.

Bbp: Het bruto binnenlands product (bbp) is een indicator van de totale economische activiteit op een bepaald grondgebied, gedurende een bepaalde periode. Het bbp is gelijk aan de som van de binnenlandse finale bestedingen aan goederen en diensten (consumptieve bestedingen en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten. Het bbp wordt uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Consumptieve bestedingen van de particulieren: Consumptieve bestedingen van de huishoudens en van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Forfaitaire compensatoire belasting: Het model creëert een theoretische compensatoire belasting gezien het de verplichting oplegt dat de ratio overheidsschuld in % van het BBP op termijn opnieuw haar oorspronkelijke waarde bereikt. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp stijgt, zal die belasting op alle huishoudens worden geheven. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp daalt, zal die belasting negatief zijn en overeenstemmen met een overdracht aan alle huishoudens.

Geheel van structurele maatregelen: De resultaten in deze kolom zijn de resultaten van de simulatie die het geheel van structurele maatregelen bevat die door de politieke partij zijn voorgesteld. Die resultaten zijn niet noodzakelijk gelijk aan de som van de impact van de individuele maatregelen.

Invoer: Invoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Marktwerking: Marktwerking slaat op de voorwaarden voor markttoetreding en -uittreding en voor het functioneren van economische actoren, die de graad van competitiviteit op de markt bepalen. De analyse op dit domein heeft betrekking op de maatregelen die de algemene kosten van markttoetreding verlagen enerzijds en op sectorspecifieke markthervormingen in de sector van de kleinhandel, de gereguleerde professionele diensten (juridische beroepen, accountants en architecten) en de netwerkdiensten (energie, communicatie en transport) anderzijds.

Onderzoek en ontwikkeling: Onderzoek betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technologische kennis. Ontwikkeling betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het gebruik van kennis voor nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten, processen of diensten.

Overheidsconsumptie: De consumptieve bestedingen van de overheid in hoofdzaak de lonen van de ambtenaren, de netto-aankoop van goederen en diensten van de overheid, de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de overheidssector en de afschrijving van overheidskapitaal. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Particuliere investeringen in O&O: De particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling vormen een deel van de bruto-investeringen van de ondernemingen. Ze omvatten de aankopen minus de verkopen van onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door ondernemingen. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Particuliere investeringen zonder O&O: De particuliere investeringen zonder onderzoek en ontwikkeling vormen een deel van de bruto-investeringen van de ondernemingen. Ze omvatten de aankopen minus de verkopen van vaste activa zonder onderzoek en ontwikkeling (zoals gebouwen, wegen, IT- of telecommunicatie-uitrusting, software) uitgevoerd door ondernemingen. Ze worden uitgedrukt in volume, dus vóór de verrekening van de prijsevolutie.

Publieke investeringen: Met publieke investeringen worden de bruto-investeringen in vaste activa door openbare besturen bedoeld. Deze worden gedefinieerd als de aankopen minus de verkopen van vaste activa uitgevoerd door de sector van de openbare besturen bestaande uit de federale overheid, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden. Tot de vaste activa behoren materiële activa zoals gebouwen, civieltechnische werken (in het bijzonder weg- en waterbouwkundige werken), transportmaterieel, IT- of telecommunicatie-uitrusting en wapensystemen, en immateriële activa zoals uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling of software.

Uitvoer: Uitvoer van goederen en diensten in volume (dus vóór de verrekening van de prijsevolutie).

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040: De gecumuleerde groei tussen 2019 en 2040 zal worden vermeerderd (of verminderd als het cijfer negatief is) met het percentage (procentpunt bij de werkgelegenheidsgraad) in de tabel.

Definities

Administratieve lasten: Administratieve lasten worden gedefinieerd als het geheel van procedures en formaliteiten die de ondernemingen en burgers moeten doorlopen om in orde te zijn met de bestaande regelgeving.

Arbeidsproductiviteit: De arbeidsproductiviteit wordt verkregen door het bbp in volume te delen door het aantal werknemers.

Bbp-deflator: Deflator (prijsindex) van het bruto binnenlands product (index 2019=100).

Forfaitaire compensatoire belasting: Het model creëert een theoretische compensatoire belasting gezien het de verplichting oplegt dat de ratio overheidsschuld in % van het BBP op termijn opnieuw haar oorspronkelijke waarde bereikt. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp stijgt, zal die belasting op alle huishoudens worden geheven. Als de ratio overheidsschuld in % van het bbp daalt, zal die belasting negatief zijn en overeenstemmen met een overdracht aan alle huishoudens.

Geheel van structurele maatregelen: De resultaten in deze kolom zijn de resultaten van de simulatie die het geheel van structurele maatregelen bevat die door de politieke partij zijn voorgesteld. Die resultaten zijn niet noodzakelijk gelijk aan de som van de impact van de individuele maatregelen.

Marktwerking: Marktwerking slaat op de voorwaarden voor markttoetreding en -uittreding en voor het functioneren van economische actoren, die de graad van competitiviteit op de markt bepalen. De analyse op dit domein heeft betrekking op de maatregelen die de algemene kosten van markttoetreding verlagen enerzijds en op sectorspecifieke markthervormingen in de sector van de kleinhandel, de gereguleerde professionele diensten (juridische beroepen, accountants en architecten) en de netwerkdiensten (energie, communicatie en transport) anderzijds.

Onderzoek en ontwikkeling: Onderzoek betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technologische kennis. Ontwikkeling betreft activiteiten van de privésector die gericht zijn op het gebruik van kennis voor nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten, processen of diensten.

Publieke investeringen: Met publieke investeringen worden de bruto-investeringen in vaste activa door openbare besturen bedoeld. Deze worden gedefinieerd als de aankopen minus de verkopen van vaste activa uitgevoerd door de sector van de openbare besturen bestaande uit de federale overheid, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden. Tot de vaste activa behoren materiële activa zoals gebouwen, civieltechnische werken (in het bijzonder weg- en waterbouwkundige werken), transportmaterieel, IT- of telecommunicatie-uitrusting en wapensystemen, en immateriële activa zoals uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling of software.

Reële loonkosten (privésector): De reële loonkosten worden verkregen door de loonkosten te delen door de bbp-deflator. De loonkosten zijn gelijk aan het brutoloon vermeerderd met het geheel van werkgeversbijdragen. Het betreft de gemiddelde loonkosten, m.a.w. de loonkosten per tewerkgestelde persoon.

Verschillen ten opzichte van het referentiescenario in 2040: De gecumuleerde groei tussen 2019 en 2040 zal worden vermeerderd (of verminderd als het cijfer negatief is) met het percentage (procentpunt bij de werkgelegenheidsgraad) in de tabel.

Werkgelegenheidsgraad : De werkgelegenheidsgraad wordt, volgens de Europa 2020-strategie (EU 2020), gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar die in België wonen enerzijds en het totaal aantal 20-64-jarigen die in België wonen anderzijds. Het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar is afkomstig van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) en wordt gedefinieerd als alle personen die, in de loop van de referentieweek van de enquête, minstens één uur tegen verloning hebben gewerkt.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

cdH
cdH101Investissement dans la recherche
cdH102Investissement dans le matériel numérique pour les établissements d'enseignement obligatoire
cdH107Refinancement de l'enseignement supérieur (infrastructure)
cdH109Investissements pour le Pacte pour un Enseignement d'Excellence (infrastructure)
cdH401Investissements dans la mobilité en Wallonie (plan FAST et refinancement des TEC)
cdH408Investissements dans le rail ferroviaire (Infrabel)
cdH409Investissements dans la mobilité à Bruxelles (STIB et infrastructures pour vélo)
cdH410Investissements pour l'isolation de bâtiments d'intérêt public et collectivités (écoles, espaces culturels, ...)
cdH502Investissements dans la justice (infrastructure)
CD&V
CD&V101Opkrikken federale publieke investeringen: energierenovatie publieke gebouwen, gerechtsgebouwen, openbaar vervoer
CD&V102Opkrikken Vlaamse publieke investeringen: energierenovatie publieke gebouwen, scholen en zorg, verkeers- en haveninfrastructuur, openbaar vervoer
CD&V502Extra middelen politie: investeringen
CD&V504Extra middelen justitie: investeringen
ECOLO
ECOLO102Investissements pour la mobilité (Infrabel, TEC et STIB)
ECOLO104Alliances emploi-environnement : isolation et rénovation des maisons et bâtiments (Wallonie et Bruxelles, public)
ECOLO201Économie circulaire et lutte contre l'obsolescence programmée
ECOLO504Lutte contre la fraude fiscale – investissements matériel et logiciel
Groen
Groen305Investeringen in het spoor - infrabel
Groen402Investeringen: We investeren in meer controlecapaciteit en een verdere digitalisering en de opmaak van een vermogensregister.
Groen505Investeren in O&O van bedrijven
Groen506Investeren in O&O van universiteiten
PP
PP105Suppression de la Communauté française - volet investissements
PP107Réduction du nombre de ministres à 25 - volet investissements
PP109Limitation du nombre de collaborateurs de cabinets ministériels à 25 - volet investissements
PP111Réduction du nombre de Députés au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à 40 - volet investissements
PP305Augmentation du budget de la Police - volet investissements
PP307Augmentation du budget de la Sûreté de l'Etat - volet investissements
PP308Augmentation du budget de la Défense d'environ 0,1% du PIB chaque année pour atteindre la norme OTAN
PS
PS304Augmenter structurellement les moyens de la Justice - infrastructure
PS306Augmenter structurellement la dotation d'Infrabel - investissement
VB
VB104Correctere inning BTW: investering in kader fraudebestrijding
VB502Openhouden 3 nucleaire reactoren, uitfaseren bestaande gascentrales, geen investering in nieuwe gascentrales en bijkomend investeren in zonnepanelen
VB504Mobiliteit en infrastructuur: investering in weginfrastructuur, openbaar vervoer (De Lijn) en fiets- en voetpaden
VB506Onderwijs: scholenbouw, opwaardering TSO - deel investeringen

Impact op middellange termijn op de mobiliteitsindicatoren

Referentiescenario in 2024Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Verkeerseffecten
Passagierskm, wagen131,4 Miljard pkm
cdH-
CD&V-0,3%
DéFI-
Ecolo-3,4%
Groen-3,5%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,3%
PVDA-PTB-
sp.a-3,6%
VB-0,0%
Passagierskm, openbaar vervoer20,1 Miljard pkm
cdH-
CD&V+0,4%
DéFI-
Ecolo+6,5%
Groen+3,8%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+2,6%
PVDA-PTB-
sp.a+6,7%
VB-0,1%
Passagierskm, actieve vervoerswijzen6,7 Miljard pkm
cdH-
CD&V+0,1%
DéFI-
Ecolo+3,5%
Groen+2,8%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a+3,3%
VB+0,0%
Tonkm, vracht (weg)73,9 Miljard tkm
cdH-
CD&V+0,1%
DéFI-
Ecolo+0,2%
Groen-2,6%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,0%
PVDA-PTB-
sp.a-1,9%
VB-0,3%
Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties32 km/u
cdH-
CD&V+1,0%
DéFI-
Ecolo+2,4%
Groen+5,4%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,8%
PVDA-PTB-
sp.a+8,7%
VB-0,0%
Milieueffecten
CO2-uitstoot29515 kt
cdH-
CD&V-0,4%
DéFI-
Ecolo-2,5%
Groen-3,3%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a-3,0%
VB-0,1%
NOx-uitstoot48 kt
cdH-
CD&V-0,6%
DéFI-
Ecolo-2,5%
Groen-2,7%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a-2,4%
VB-0,0%
PM2,5-uitstoot4 kt
cdH-
CD&V-0,5%
DéFI-
Ecolo-1,6%
Groen-2,7%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,3%
PVDA-PTB-
sp.a-1,8%
VB-0,1%
Welvaartseffecten
Reistijdbaten/-kosten passagiersNVT
cdH-
CD&V+34,0 miljoen €
DéFI-
Ecolo+223,0 miljoen €
Groen+350,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+34,0 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+383,0 miljoen €
VB+3,1 miljoen €
Reistijdbaten/-kosten vrachtNVT
cdH-
CD&V+31,8 miljoen €
DéFI-
Ecolo+87,4 miljoen €
Groen+153,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+7,9 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+126,0 miljoen €
VB+1,4 miljoen €
Economische baten/kosten (passagiers en vracht)NVT
cdH-
CD&V-12,0 miljoen €
DéFI-
Ecolo+71,1 miljoen €
Groen+9,1 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-2,4 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+50,0 miljoen €
VB-0,6 miljoen €
Milieubaten/-kostenNVT
cdH-
CD&V+17,1 miljoen €
DéFI-
Ecolo+80,3 miljoen €
Groen+111,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+91,2 miljoen €
VB+3,2 miljoen €

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
pkmPassagierskilometer
tkmTonkilometer
km/uKilometer per uur
ktKiloton
NVTNiet van toepassing

Impact op middellange termijn op het verkeer

Referentiescenario in 2024Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Passagierskm, wagen131,4 Miljard pkm
cdH-
CD&V-0,3%
DéFI-
Ecolo-3,4%
Groen-3,5%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,3%
PVDA-PTB-
sp.a-3,6%
VB-0,0%
Passagierskm, openbaar vervoer20,1 Miljard pkm
cdH-
CD&V+0,4%
DéFI-
Ecolo+6,5%
Groen+3,8%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+2,6%
PVDA-PTB-
sp.a+6,7%
VB-0,1%
Passagierskm, actieve vervoerswijzen6,7 Miljard pkm
cdH-
CD&V+0,1%
DéFI-
Ecolo+3,5%
Groen+2,8%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a+3,3%
VB+0,0%
Tonkm, vracht (weg)73,9 Miljard tkm
cdH-
CD&V+0,1%
DéFI-
Ecolo+0,2%
Groen-2,6%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,0%
PVDA-PTB-
sp.a-1,9%
VB-0,3%
Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties32 km/u
cdH-
CD&V+1,0%
DéFI-
Ecolo+2,4%
Groen+5,4%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,8%
PVDA-PTB-
sp.a+8,7%
VB-0,0%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
pkmPassagierskilometer
tkmTonkilometer
km/uKilometer per uur
ktKiloton
NVTNiet van toepassing

Impact op middellange termijn op het milieu

Referentiescenario in 2024Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
CO2-uitstoot29515 kt
cdH-
CD&V-0,4%
DéFI-
Ecolo-2,5%
Groen-3,3%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a-3,0%
VB-0,1%
NOx-uitstoot48 kt
cdH-
CD&V-0,6%
DéFI-
Ecolo-2,5%
Groen-2,7%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2%
PVDA-PTB-
sp.a-2,4%
VB-0,0%
PM2,5-uitstoot4 kt
cdH-
CD&V-0,5%
DéFI-
Ecolo-1,6%
Groen-2,7%
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+0,3%
PVDA-PTB-
sp.a-1,8%
VB-0,1%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
pkmPassagierskilometer
tkmTonkilometer
km/uKilometer per uur
ktKiloton
NVTNiet van toepassing

Impact op middellange termijn op de welvaart

Referentiescenario in 2024Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Reistijdbaten/-kosten passagiersNVT
cdH-
CD&V+34,0 miljoen €
DéFI-
Ecolo+223,0 miljoen €
Groen+350,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+34,0 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+383,0 miljoen €
VB+3,1 miljoen €
Reistijdbaten/-kosten vrachtNVT
cdH-
CD&V+31,8 miljoen €
DéFI-
Ecolo+87,4 miljoen €
Groen+153,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS+7,9 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+126,0 miljoen €
VB+1,4 miljoen €
Economische baten/kosten (passagiers en vracht)NVT
cdH-
CD&V-12,0 miljoen €
DéFI-
Ecolo+71,1 miljoen €
Groen+9,1 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-2,4 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+50,0 miljoen €
VB-0,6 miljoen €
Milieubaten/-kostenNVT
cdH-
CD&V+17,1 miljoen €
DéFI-
Ecolo+80,3 miljoen €
Groen+111,0 miljoen €
MR-
N-VA-
Open Vld-
PP-
PS-0,2 miljoen €
PVDA-PTB-
sp.a+91,2 miljoen €
VB+3,2 miljoen €

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
pkmPassagierskilometer
tkmTonkilometer
km/uKilometer per uur
ktKiloton
NVTNiet van toepassing

Impact op middellange termijn op de mobiliteitsindicatoren

Verkeerseffecten

Passagierskm, wagen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Passagierskm, openbaar vervoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Passagierskm, actieve vervoerswijzen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Tonkm, vracht (weg)

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Milieueffecten

CO2-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

NOx-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

PM2,5-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Welvaartseffecten

Reistijdbaten/-kosten passagiers

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Reistijdbaten/-kosten vracht

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Economische baten/kosten (passagiers en vracht)

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Milieubaten/-kosten

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Impact op middellange termijn op het verkeer

Passagierskm, wagen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Passagierskm, openbaar vervoer

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Passagierskm, actieve vervoerswijzen

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Tonkm, vracht (weg)

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Impact op middellange termijn op het milieu

CO2-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

NOx-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

PM2,5-uitstoot

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Impact op middellange termijn op de welvaart

Reistijdbaten/-kosten passagiers

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Reistijdbaten/-kosten vracht

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Economische baten/kosten (passagiers en vracht)

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Milieubaten/-kosten

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2024
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de impact op middellange termijn (2024) op de mobiliteit van de maatregelen die worden voorgesteld ten opzichte van het referentiescenario dat wordt opgesteld bij ongewijzigd beleid en waarin de bestaande wetgeving wordt opgenomen.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het PLANET-model. Meer informatie over het PLANET-model is beschikbaar in de betreffende Working Paper

Definities

CO2-uitstoot: De totale uitstoot van koolstofdioxide van het transport omvat de directe en indirecte emissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirecte emissies omvatten twee categorieën. Ten eerste de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie. Ten tweede de emissies verbonden aan de “indirecte verandering van het bodemgebruik” (ILUC - Indirect Land Use Change), die worden veroorzaakt door het vrijmaken van meer grond om de voedingsgewassen te telen die nodig zijn voor de productie van biobrandstoffen.

Economische baten/kosten (passagiers en vracht): Monetaire waardering van de impact van de voorgestelde maatregelen op de economische welvaart. Onder economische baten (+) wordt het volgende verstaan: de monetaire waardering van de bijkomende transportvraag die wordt gegenereerd door de invoering van de voorgestelde maatregelen. Die waarde weerspiegelt de nutswinsten van zij die meer of minder van een goed of dienst zouden gebruikmaken dan wanneer er geen maatregelen zouden worden genomen. Onder economische kosten (-) wordt het volgende verstaan: de monetaire waardering van de verliezen van zij die door de invoering van de voorgestelde maatregelen uit de transportmarkt worden gedreven. Hun verlies bestaat uit het nut dat zij uit de consumptie van die goederen of diensten haalden.

Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties: De spitsperiode bestrijkt vijf uur in een dag tijdens de week (7.00-9.00 uur, 16.00-19.00 uur), de dalperiode al de andere uren tijdens een werkdag en de volledige weekends. Onder tolwegen wordt in deze context verstaan: alle wegen die vallen onder de huidige kilometerheffing voor vrachtwagens. Er wordt vier agglomeraties of congestiezones onderscheiden: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, GEN-zone, Agglomeratie Antwerpen en Agglomeratie Gent.

Milieubaten/-kosten: Monetaire waardering van de daling of stijging (baten (+)/kosten (-)) van de luchtemissies van het transport ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de maatregelen. Er worden drie broeikasgassen (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O) en vier lokale polluenten (stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2), fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm (micrometer) en vluchtige organische stoffen) onderscheiden. Ze worden gevaloriseerd op basis van standaardramingen van de kosten per ton vervuilende stof.

Milieueffecten: Totale impact op het milieu, geëvalueerd aan de hand van de luchtemissies van de verschillende vervoerswijzen

NOx-uitstoot: De totale uitstoot van stikstofoxiden van het transport omvat de directe en indirecte emissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirecte emissies omvatten de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie.

PM2,5-uitstoot: De totale uitstoot van fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm van het transport omvat de directe en indirecte emissies en niet-uitlaatemissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirect emissies omvatten de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie. De niet-uitlaatemissies van het wegvervoer zijn afkomstig van de slijtage van de banden, de remmen en de slijtage van de weg. Bij het spoorvervoer worden ze veroorzaakt door de slijtage van de wielen, remmen, sporen en stroomleidingen.

Passagierskm, actieve vervoerswijzen: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich te voet of met de fiets verplaatsen.

Passagierskm, openbaar vervoer: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen (trein, tram, bus en metro).

Passagierskm, wagen: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich met de wagen of bestelwagen voor personenvervoer verplaatsen (solo en carpooling)

Referentiescenario: Scenario opgesteld bij ongewijzigd beleid en waarin de bestaande wetgeving wordt opgenomen.

Reistijdbaten/-kosten passagiers: Monetaire waardering van de tijdbaten (+) of -kosten (-) voor de weggebruikers (auto, bus, tram) ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Reistijdbaten/-kosten vracht: Monetaire waardering van de tijdbaten (+) of -kosten (-) voor de wegvervoerders ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Tonkm, vracht (weg): Aantal kilometers afgelegd door alle ton vervoerd over de weg (vrachtwagens en bestelwagens).

Welvaartseffecten: Monetaire waardering van de impact van de voorgestelde maatregelen op de congestie, het economische welzijn en het milieu (baten (+) of kosten (-))

Definities

Gemiddelde snelheid spits op snel- en tolwegen in de agglomeraties: De spitsperiode bestrijkt vijf uur in een dag tijdens de week (7.00-9.00 uur, 16.00-19.00 uur), de dalperiode al de andere uren tijdens een werkdag en de volledige weekends. Onder tolwegen wordt in deze context verstaan: alle wegen die vallen onder de huidige kilometerheffing voor vrachtwagens. Er wordt vier agglomeraties of congestiezones onderscheiden: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, GEN-zone, Agglomeratie Antwerpen en Agglomeratie Gent.

Passagierskm, actieve vervoerswijzen: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich te voet of met de fiets verplaatsen.

Passagierskm, openbaar vervoer: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen (trein, tram, bus en metro).

Passagierskm, wagen: Aantal kilometers afgelegd door alle personen die zich met de wagen of bestelwagen voor personenvervoer verplaatsen (solo en carpooling)

Referentiescenario: Scenario opgesteld bij ongewijzigd beleid en waarin de bestaande wetgeving wordt opgenomen.

Tonkm, vracht (weg): Aantal kilometers afgelegd door alle ton vervoerd over de weg (vrachtwagens en bestelwagens).

Definities

CO2-uitstoot: De totale uitstoot van koolstofdioxide van het transport omvat de directe en indirecte emissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirecte emissies omvatten twee categorieën. Ten eerste de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie. Ten tweede de emissies verbonden aan de “indirecte verandering van het bodemgebruik” (ILUC - Indirect Land Use Change), die worden veroorzaakt door het vrijmaken van meer grond om de voedingsgewassen te telen die nodig zijn voor de productie van biobrandstoffen.

NOx-uitstoot: De totale uitstoot van stikstofoxiden van het transport omvat de directe en indirecte emissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirecte emissies omvatten de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie.

PM2,5-uitstoot: De totale uitstoot van fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm van het transport omvat de directe en indirecte emissies en niet-uitlaatemissies. De directe emissies vinden plaats tijdens de gebruiksfase van het vervoermiddel en komen overeen met de zogenaamde Tank-tot-Wiel (‘Tank-to-Wheel’)-emissies. De indirect emissies omvatten de zogenaamde Bron-tot-Tank (‘Well-to-Tank’)-emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van (bio)brandstoffen en bij de elektriciteitsproductie. De niet-uitlaatemissies van het wegvervoer zijn afkomstig van de slijtage van de banden, de remmen en de slijtage van de weg. Bij het spoorvervoer worden ze veroorzaakt door de slijtage van de wielen, remmen, sporen en stroomleidingen.

Referentiescenario: Scenario opgesteld bij ongewijzigd beleid en waarin de bestaande wetgeving wordt opgenomen.

Definities

Economische baten/kosten (passagiers en vracht): Monetaire waardering van de impact van de voorgestelde maatregelen op de economische welvaart. Onder economische baten (+) wordt het volgende verstaan: de monetaire waardering van de bijkomende transportvraag die wordt gegenereerd door de invoering van de voorgestelde maatregelen. Die waarde weerspiegelt de nutswinsten van zij die meer of minder van een goed of dienst zouden gebruikmaken dan wanneer er geen maatregelen zouden worden genomen. Onder economische kosten (-) wordt het volgende verstaan: de monetaire waardering van de verliezen van zij die door de invoering van de voorgestelde maatregelen uit de transportmarkt worden gedreven. Hun verlies bestaat uit het nut dat zij uit de consumptie van die goederen of diensten haalden.

Milieubaten/-kosten: Monetaire waardering van de daling of stijging (baten (+)/kosten (-)) van de luchtemissies van het transport ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de maatregelen. Er worden drie broeikasgassen (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O) en vier lokale polluenten (stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2), fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm (micrometer) en vluchtige organische stoffen) onderscheiden. Ze worden gevaloriseerd op basis van standaardramingen van de kosten per ton vervuilende stof.

Referentiescenario: Scenario opgesteld bij ongewijzigd beleid en waarin de bestaande wetgeving wordt opgenomen.

Reistijdbaten/-kosten passagiers: Monetaire waardering van de tijdbaten (+) of -kosten (-) voor de weggebruikers (auto, bus, tram) ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Reistijdbaten/-kosten vracht: Monetaire waardering van de tijdbaten (+) of -kosten (-) voor de wegvervoerders ten opzichte van de situatie vóór de invoering van de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

CD&V
CD&V401Invoeren kilometerheffing lichte vracht
ECOLO
ECOLO105Transformation de l’avantage sur les voitures salaires (volet employé)
ECOLO106Transformation de l’avantage sur les voitures salaires (volet employeur)
Groen
Groen202Een op lage lonen gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen
Groen301Uitdoven van de ongunstige subsidie van salariswagens: deel personenbelastingen en werknemersbijdragen
Groen303Een belastingkrediet voor alle werknemers dat varieert naargelang de woon-werkafstand (het mobiliteitsbudget)
Groen307Afschaffing forfaitaire belastingen: Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Groen308Afschaffing forfaitaire belastingen: verkeersbelasting gezinnen
Groen310Invoeren slimme kilometerheffing
Groen311Afschaffen terugbetaling professionele diesel
PS
PS201Réduire la TVA sur l’électricité de 21% à 6%
PS307Augmenter structurellement la dotation de la SNCB et d’Infrabel - recrutement de personnel, digitalisation et politique tarifaire
sp.a
sp.a403BTW op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%
sp.a505Terugbetaling van de professionele diesel afschaffen
sp.a506Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten:personenbelasting
sp.a507Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en tankkaarten: werknemersbijdragen
sp.a509Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone), Antwerpen en Gent
VB
VB101Verlaging BTW op elektriciteit en gas
VB105Wegenvignet buitenlands verkeer
VB106Verlagen personenbelasting

Impact op lange termijn van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Referentiescenario in 2030Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Bevoorradingszekerheid en duurzaamheid
Energy Not Supplied4,5 GWh
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-18,6%
MR-
N-VA+0,7%
Open Vld-
PP-100,0%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+301,3%
Loss of Load Expectation3,0 u
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-11,0%
MR-
N-VA+0,0%
Open Vld-
PP-100,0%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+111,0%
Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België11,8 Mt CO2
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-9,3%
MR-
N-VA-44,8%
Open Vld-
PP-25,8%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-100,0%
Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa420,0 Mt CO2
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-1,0%
MR-
N-VA-1,2%
Open Vld-
PP-3,3%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-1,2%
Betaalbaarheid
Marginale systeemkosten91,3 €/MWh
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-0,9%
MR-
N-VA-0,5%
Open Vld-
PP-3,2%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+2,7%
ConsumentensurplusNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen77,3 miljoen euro
MR-
N-VA42,7 miljoen euro
Open Vld-
PP278,0 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-273,0 miljoen euro
Producentensurplus, nucleaire producentenNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen0,0 miljoen euro
MR-
N-VA941,7 miljoen euro
Open Vld-
PP1800,0 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB1350,0 miljoen euro
Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon)NVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen722,1 miljoen euro
MR-
N-VA-34,7 miljoen euro
Open Vld-
PP-100,8 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB117,8 miljoen euro
Producentensurplus, aardgasgestookte centralesNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-9,5 miljoen euro
MR-
N-VA-97,6 miljoen euro
Open Vld-
PP-82,7 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-242,0 miljoen euro

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
GWhGigawattuur
uUur
Mt CO2Miljoen ton CO2
€/MWhEuro per megawattuur
NVTNiet van toepassing

Impact op lange termijn op de bevoorradingszekerheid en de duurzaamheid van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Referentiescenario in 2030Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Energy Not Supplied4,5 GWh
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-18,6%
MR-
N-VA+0,7%
Open Vld-
PP-100,0%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+301,3%
Loss of Load Expectation3,0 u
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-11,0%
MR-
N-VA+0,0%
Open Vld-
PP-100,0%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+111,0%
Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België11,8 Mt CO2
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-9,3%
MR-
N-VA-44,8%
Open Vld-
PP-25,8%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-100,0%
Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa420,0 Mt CO2
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-1,0%
MR-
N-VA-1,2%
Open Vld-
PP-3,3%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-1,2%

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
GWhGigawattuur
uUur
Mt CO2Miljoen ton CO2
€/MWhEuro per megawattuur
NVTNiet van toepassing

Impact op lange termijn op de betaalbaarheid van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Referentiescenario in 2030Verschillen ten opzichte van het referentiescenario
Marginale systeemkosten91,3 €/MWh
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-0,9%
MR-
N-VA-0,5%
Open Vld-
PP-3,2%
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB+2,7%
ConsumentensurplusNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen77,3 miljoen euro
MR-
N-VA42,7 miljoen euro
Open Vld-
PP278,0 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-273,0 miljoen euro
Producentensurplus, nucleaire producentenNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen0,0 miljoen euro
MR-
N-VA941,7 miljoen euro
Open Vld-
PP1800,0 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB1350,0 miljoen euro
Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon)NVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen722,1 miljoen euro
MR-
N-VA-34,7 miljoen euro
Open Vld-
PP-100,8 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB117,8 miljoen euro
Producentensurplus, aardgasgestookte centralesNVT
cdH-
CD&V-
DéFI-
Ecolo-
Groen-9,5 miljoen euro
MR-
N-VA-97,6 miljoen euro
Open Vld-
PP-82,7 miljoen euro
PS-
PVDA-PTB-
sp.a-
VB-242,0 miljoen euro

-Geen maatregelen doorgerekend voor deze partij
GWhGigawattuur
uUur
Mt CO2Miljoen ton CO2
€/MWhEuro per megawattuur
NVTNiet van toepassing

Impact op lange termijn van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Bevoorradingszekerheid en duurzaamheid

Energy Not Supplied

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Loss of Load Expectation

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Betaalbaarheid

Marginale systeemkosten

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Consumentensurplus

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, nucleaire producenten

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon)

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, aardgasgestookte centrales

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Impact op lange termijn op de bevoorradingszekerheid en de duurzaamheid van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Energy Not Supplied

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Loss of Load Expectation

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Impact op lange termijn op de betaalbaarheid van maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem

Marginale systeemkosten

Verschillen in % ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Consumentensurplus

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, nucleaire producenten

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon)

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Producentensurplus, aardgasgestookte centrales

Verschillen in miljoen euro ten opzichte van het referentiescenario in 2030
loading...

Waarover gaat het?

Het betreft de impact op lange termijn (2030) van de maatregelen met betrekking tot het elektriciteitssysteem ten opzichte van het referentiescenario dat is gebaseerd op de bestaande wetgeving en dat de verbintenissen van het Belgische energiepact omvat.

De resultaten worden verkregen aan de hand van het CRYSTAL SUPER GRID-model. Meer informatie over het CRYSTAL SUPER GRID-model is beschikbaar in de betreffende Working Paper

Definities

Consumentensurplus: Het verschil tussen het maximum dat de consument bereid is uit te geven voor de verbruikte elektriciteit en het uiteindelijke bedrag dat hij daarvoor betaalt.

Energy Not Supplied: De hoeveelheid elektriciteit die verwacht wordt gedurende het jaar niet geleverd te zullen worden als gevolg van een discrepantie tussen vraag en aanbod. In de literatuur wordt dit begrip ook aangeduid als Energy Not Served of Expected Unserved Energy.

Loss of Load Expectation: Het aantal uren per jaar (op lange termijn) waarin statistisch verwacht kan worden dat het aanbod van elektriciteit niet toereikend is om de vraag te dekken. Het wettelijke criterium inzake bevoorradingszekerheid bepaalt dat dit maximum 3 uur mag bedragen onder statistisch gezien normale omstandigheden, en 20 uur onder uitzonderlijke omstandigheden. Zolang de limiet van 3 (20) uur niet wordt overschreden, hoeft een verhoging van de LOLE niet als onrustwekkend te worden beschouwd. Enkel als de LOLE hoger is dan 3 (20) uur, is de bevoorradingszekerheid niet meer gegarandeerd volgens het huidige wettelijke criterium. Bijkomende investeringen (in binnenlandse productiecapaciteit, opslag, vraagsturing, ...) zijn dan aangeraden.

Marginale systeemkosten: De prijs van elektriciteit wordt bepaald door de laatste centrale die nodig is om de volledige vraag te dekken. De variabele productiekosten van deze marginale centrale bepalen (in een perfect werkende markt) de prijs voor alle productietechnologieën (wind, zon, nucleair, …) die elektriciteit genereren op dat moment. Voor een goed begrip moeten volgende elementen in acht genomen worden: (1) De marginale systeemkost (MSK) betreft enkel de prijs van de commodity (elektriciteit), niet te verwarren met de eindprijs voor de consument en waarin ook (en vooral) andere kostenposten (zoals taksen) zijn opgenomen. (2) De MSK wordt bepaald door een aantal assumpties. Deze betreffen o.a. de prijs van de brandstof, het omzettingsrendement, de variabele operationele- en onderhoudskosten en de prijs van CO2. (3) In de MSK zitten geen elementen vervat die de vaste kosten weergeven. Kosten van ontmanteling van centrales, (verjongings)investeringen en andere types vaste kosten die onafhankelijk zijn van de operatie van een centrale zijn niet opgenomen. De waarde in de tabel betreft de gemiddelde MSK over het onderzochte jaar. Uur per uur kunnen de waarden sterk variëren.

Producentensurplus, aardgasgestookte centrales: Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van gasgestookte eenheden minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit variabele brandstofkosten, operationele en onderhoudskosten en de aankoop van CO2-emissierechten).

Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon): Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van zon en wind minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit operationele en onderhoudskosten).

Producentensurplus, nucleaire producenten: Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van nucleaire energie minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit variabele brandstofkosten en operationele en onderhoudskosten).

Referentiescenario: Het referentiescenario integreert de bestaande wetgeving (onder meer de kernuitstap tegen 2025). Bovendien gaat men in dit scenario uit van de engagementen geformuleerd in het Belgisch Energiepact (maart, 2018).

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België: De totale CO2-uitstoot van het Belgische elektriciteitssysteem, onderdeel van het Europese emissiehandelssysteem, uitgedrukt in miljoen ton CO2. Het betreft louter de CO2-uitstoot, niet de totale broeikasgasemissies, noch de lokale polluenten. De emissies van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) worden niet gemodelleerd en dienen apart te worden bijgeteld.

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa: De totale CO2-uitstoot van het Europees elektriciteitssysteem, uitgedrukt in miljoen ton CO2. Het betreft louter de CO2-uitstoot, niet de totale broeikasgasemissies, noch de lokale polluenten. Europa wordt gemodelleerd als de verzameling van: Armenië, België, Bosnië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Definities

Energy Not Supplied: De hoeveelheid elektriciteit die verwacht wordt gedurende het jaar niet geleverd te zullen worden als gevolg van een discrepantie tussen vraag en aanbod. In de literatuur wordt dit begrip ook aangeduid als Energy Not Served of Expected Unserved Energy.

Loss of Load Expectation: Het aantal uren per jaar (op lange termijn) waarin statistisch verwacht kan worden dat het aanbod van elektriciteit niet toereikend is om de vraag te dekken. Het wettelijke criterium inzake bevoorradingszekerheid bepaalt dat dit maximum 3 uur mag bedragen onder statistisch gezien normale omstandigheden, en 20 uur onder uitzonderlijke omstandigheden. Zolang de limiet van 3 (20) uur niet wordt overschreden, hoeft een verhoging van de LOLE niet als onrustwekkend te worden beschouwd. Enkel als de LOLE hoger is dan 3 (20) uur, is de bevoorradingszekerheid niet meer gegarandeerd volgens het huidige wettelijke criterium. Bijkomende investeringen (in binnenlandse productiecapaciteit, opslag, vraagsturing, ...) zijn dan aangeraden.

Referentiescenario: Het referentiescenario integreert de bestaande wetgeving (onder meer de kernuitstap tegen 2025). Bovendien gaat men in dit scenario uit van de engagementen geformuleerd in het Belgisch Energiepact (maart, 2018).

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in België: De totale CO2-uitstoot van het Belgische elektriciteitssysteem, onderdeel van het Europese emissiehandelssysteem, uitgedrukt in miljoen ton CO2. Het betreft louter de CO2-uitstoot, niet de totale broeikasgasemissies, noch de lokale polluenten. De emissies van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) worden niet gemodelleerd en dienen apart te worden bijgeteld.

Uitstoot van CO2 door de elektriciteitssector in Europa: De totale CO2-uitstoot van het Europees elektriciteitssysteem, uitgedrukt in miljoen ton CO2. Het betreft louter de CO2-uitstoot, niet de totale broeikasgasemissies, noch de lokale polluenten. Europa wordt gemodelleerd als de verzameling van: Armenië, België, Bosnië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Definities

Consumentensurplus: Het verschil tussen het maximum dat de consument bereid is uit te geven voor de verbruikte elektriciteit en het uiteindelijke bedrag dat hij daarvoor betaalt.

Marginale systeemkosten: De prijs van elektriciteit wordt bepaald door de laatste centrale die nodig is om de volledige vraag te dekken. De variabele productiekosten van deze marginale centrale bepalen (in een perfect werkende markt) de prijs voor alle productietechnologieën (wind, zon, nucleair, …) die elektriciteit genereren op dat moment. Voor een goed begrip moeten volgende elementen in acht genomen worden: (1) De marginale systeemkost (MSK) betreft enkel de prijs van de commodity (elektriciteit), niet te verwarren met de eindprijs voor de consument en waarin ook (en vooral) andere kostenposten (zoals taksen) zijn opgenomen. (2) De MSK wordt bepaald door een aantal assumpties. Deze betreffen o.a. de prijs van de brandstof, het omzettingsrendement, de variabele operationele- en onderhoudskosten en de prijs van CO2. (3) In de MSK zitten geen elementen vervat die de vaste kosten weergeven. Kosten van ontmanteling van centrales, (verjongings)investeringen en andere types vaste kosten die onafhankelijk zijn van de operatie van een centrale zijn niet opgenomen. De waarde in de tabel betreft de gemiddelde MSK over het onderzochte jaar. Uur per uur kunnen de waarden sterk variëren.

Producentensurplus, aardgasgestookte centrales: Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van gasgestookte eenheden minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit variabele brandstofkosten, operationele en onderhoudskosten en de aankoop van CO2-emissierechten).

Producentensurplus, hernieuwbare producenten (wind en zon): Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van zon en wind minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit operationele en onderhoudskosten).

Producentensurplus, nucleaire producenten: Het producentensurplus is de marktprijs vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie op basis van nucleaire energie minus de kosten om die hoeveelheid elektriciteit te produceren (die bestaan uit variabele brandstofkosten en operationele en onderhoudskosten).

Referentiescenario: Het referentiescenario integreert de bestaande wetgeving (onder meer de kernuitstap tegen 2025). Bovendien gaat men in dit scenario uit van de engagementen geformuleerd in het Belgisch Energiepact (maart, 2018).

Maatregelen waarvan de impact in aanmerking wordt genomen in de resultaten van het model – voorstelling voor de geselecteerde partijen

Groen
Groen501Snelle ontwikkeling van nieuwe offshore windparken
Groen503Doorstoot van wind op land en zonne-energie
N-VA
N-VA101We houden na 2025 2GW aan kerncentrales open
PP
PP401Prolongation de 4 réacteurs nucléaires en plus de l'évolution prévue des capacités des centrales au gaz et des énergies renouvelables
VB
VB502Openhouden 3 nucleaire reactoren, uitfaseren bestaande gascentrales, geen investering in nieuwe gascentrales en bijkomend investeren in zonnepanelen